Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: Kris som utveckling

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Jag har varit på krishanteringsutbildning. Och som ni vet blir man ju mer uppmärksam på ett ord när man jobbat lite extra med det. Så nu ser jag ordet överallt. Framförallt i rubriker i tidningarna där ordet ofta används. När jag söker på ”definition kris” på Wiktionary får jag upp ”mycket negativ situation som är mycket svår att lösa, och som innebär många problem eller mycket lidande”.

Frågan jag ställer mig är om vi i Sverige verkligen har en kris.

Det är inte så att jag inte förstår att det finns enorma utmaningar, men risken är stor att vi faktiskt skapar kriser om vi kallar utmaningar för just det. Kallar vi en mycket svår situation en kris, riskerar vi att göra det svårare att lösa den.

Ordet kris används ofta för att beskriva den aktuella flyktingsituationen. Och det är kris på många sätt, för många människor. Att lämna sitt hem för en lång och farlig resa över hav och genom länder, via trånga läger med tillfälliga tält, kyla och brist på mat på vägen. Anledningarna till att människor flyr är många, många av dem är kriser. Sönderbombade städer och hem, avsaknad av mat, när tillvaron går från att jobba varje vardag, ha barnen i skolan, handla på vägen hem – till absolut ingenting annat än viljan att fly, att lämna den fysiska plats där man en gång levde ett vanligt liv.

Och när man sedan har tagit sig hela vägen hit till Sverige väntar nya utmaningar i form av att hamna på en plats som man inte visste fanns, kanske få bo i ett tillfälligt boende, vänta på sitt uppehållstillstånd, och så vidare.

Men just nu skulle jag vilja – utan att blunda för varken utmaningarna eller kriserna – lyfta något av det positiva som händer. För det är en hel del.

Nära var tredje nyanländ som kommer till Sverige nu har en högre utbildning. Det är mer än snittet i Sverige idag. Tittar man på yrkena bland de akademiker som kommer hit så är väldigt många lärare.

Det är bra för Sverige där lärare är ett bristyrke. Det har tagit lite tid för regeringens ”snabbspår för lärare” att komma igång, men det är i princip klart nu. Det kommer att innebära att dessa lärare kan vara behöriga i Sverige inom några år. Under tiden som de antingen väntar på att få komma in i snabbspåret eller kompletterar sina studier kan de göra praktik på en skola.

AcadeMedias verksamheter står öppna för dessa lärare och vi har redan tagit emot flera på våra skolor runt om i landet. Ambitionen är att vi ska ta emot minst 100 lärare som praktikanter i våra verksamheter de kommande tre åren. En av lärarna som vi har hos oss finns på Framtidsgymnasiet i Nyköping. Han heter Hassan och är mattelärare från Syrien. Han ger ett nytt perspektiv till matematikundervisningen och är givetvis ett fantastiskt stöd för våra elever som har arabiska som modersmål. Men även för alla våra andra elever är det bra att ha en extra lärare i klassrummet som kan visa på olika sätt att lösa mattetal.

Jag vill verkligen uppmana alla arbetsgivare att ta kontakt med Arbetsförmedlingen och fråga vad det finns för kompetenser bland de nyanlända. Vem vet, det kanske kan födas möjligheter och nya perspektiv ur kriser. Och nya vänner kan man få på köpet.

Susanne Christenson
Integrationsansvarig AcadeMedia och verksamhetschef Framtidsgymnasiet

#integration