Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: Det gör gott

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu har det gått fyra veckor sedan vi började med språkintroduktion på Framtidsgymnasiet i Kristianstad. I dagarna börjar vår andra grupp med elever. När jag tänker tillbaka på när jag i samråd med min chef tog beslutet om att erbjuda kommunen hjälp med denna grupp elever så minns jag mest de farhågor jag målade upp.

Hur ska eleverna som redan går på skolan reagera? Hur ska vårdnadshavare reagera? Kommer de nya eleverna att trivas? All den här svenska försiktighetsmentaliteten.

Så hur har då de senaste veckorna gått? Det började med att jag gick runt och informerade alla elever på skolan om att vi skulle börja med språkintroduktion och att nyanlända elever skulle börja på skolan. Det var övervägande positiva reaktioner från eleverna. Någon enstaka hade invändningar och då kunde vi föra en diskussion om nyanlända och flyktingar. Varför flyr man och hur många känner du som har flytt? Det visade sig att antalet på den senare frågan var klart högre än man trodde.

Den vanligaste frågan i klasserna var, ”varför?”. Varför skall Framtidsgymnasiet ta emot nyanlända och starta språkintroduktion? Direkt tänker man på det lätta svaret. Att det är ett samhällsansvar. Men svaret går mycket djupare än så. Svaret är både personligt, organisatoriskt och världsligt.

Det gör gott på det personliga planet att hjälpa människor, vare sig de är i nöd eller inte. Det gör gott både för de nya eleverna som för de elever som gått här i flera år, på det organisatoriska planet. Vi som organisation vet att vi är väldigt duktiga på bemötande och att bygga relationer med våra elever, och detta sprider sig bland eleverna. Redan under dagarna då jag informerade om att språkintroduktion skulle starta så hade nio elever skrivit upp sig som faddrar till eleverna på språkintroduktion. På det världsliga planet så blir det väldigt konkret att alla människor är lika värda oavsett bakgrund och förutsättningar.

Jag är övertygad om att de som kommer att få ut mest av språkintroduktion är våra gamla elever och personalen. För det gör gott på så många olika nivåer.

Bo Berntsson
rektor på Framtidsgymnasiet Kristianstad

#Framtidsgymnasiet #integration #Kristianstad