Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: Vägar in i det svenska skolväsendet

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Flyktingkris!
Lärarbristkris!
Skolskris!
Kris?

Rubrikerna är stora och lyser rött. Men är det ens kris? Vem har egentligen mandatet att bestämma det? Om detta skrev min kollega Susanne Christenson i ett av sina blogginlägg för några veckor sedan.

Men hur som helst, sitt ner i båten, det finns lösningar. Jag ska berätta mer om en av pusselbitarna i det stora integrationspussel som just nu läggs. Det är bra och det kommer att göra skillnad. Både nu och i framtiden. Jag återkommer snart till det, men först:

I förra veckan bjöd Helene Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, in till presskonferens. Tillsammans med den särskilda utredaren Ebba Östlin presenterades delbetänkandet “Vägar in i det svenska skolväsendet” vilket nu lämnats över till Regeringen.

Utgångspunkterna till varför Regeringen har beställt utredningen är att det råder lärarbrist, vilken bara kommer att öka (år 2019 kommer det saknas cirka 90 000 st lärare). Som en av flera lösningar på det problemet så behövs det fler vägar in i läraryrket och dessutom behöver Sverige ta vara på den kompetens och erfarenhet som de som kommer från andra länder har med sig.

Fånga upp kompetens

Hur ska nu detta göras, enligt förslaget? Jo, i stora drag kan man säga att det handlar om två olika delar, ett för de som är asylsökande och ett för de som har uppehållstillstånd och därmed är i den så kallade etableringen.

För de som är asylsökande behövs tydligare och skarpare kartläggning för att fånga upp de som har lärarbakgrund. De ska få möjlighet till riktad praktik. Förslaget trycker även på vikten av kunskaper i det svenska språket. Ska man kanske få läsa SFI under asylprocessen? Förslaget ska utredas vidare.

I arbetet med de asylsökande trycker utredningen på vikten av att tidigt fånga upp dem som har erfarenhet av skolarbete som till exempel. barnskötare och elevassistenter och som vill fortsätta med detta i Sverige. De ska erbjudas en arbetsmarknadsutbildning på 26 veckor, där bland annat yrkessvenska och utbildning i det svenska skolväsendet ingår, för att de ska kunna arbeta som till exempel lärarassistenter.

De asylsökande och nyanlända som arbetat som lärare och förskollärare i sina hemländer ska snabbare kunna få en svensk lärarlegitimation. Där ska det bli en ökad flexibilitet och generösare validering. Dessutom är tanken att de kompletterande utbildningarna ska utformas så att studenterna kan kombinera dem med arbete. Detta är extra viktigt så att även de akademiker med tillfälliga uppehållstillstånd ska vilja och våga påbörja utbildning i Sverige. Risken är annars att de fastnar i så kallade ”enkla jobb” för att på så vis säkra sitt framtida uppehållstillstånd vilket varit en farhåga i och med den nya migrationspolitiken.

Det har kommit många lärare till Sverige de senaste åren. Kanske vill de vara lärare i den svenska skolan, och läsa in en svensk lärarexamen? Men först måste de få veta mer om vad det innebär. På skolorna har det börjat elever som är helt nya med det svenska språket. Fler vuxna på skolan, med fler språkkunskaper är både välkommet och nödvändigt! Det är en så kallad win-win!

På rätt spår

Sverige tillsammans är AcadeMedias ingång i detta och så här har vi formulerat målsättningen med det:

• Att erbjuda lärare, med utländsk lärarutbildning, en möjlighet att få direktkontakt med en arbetsplats.
• Att introducera den svenska skolan, och arbetet som lärare i den svenska skolan.
• Att en lärarkollega kan ge handledning och mentorskap.
• Att fler vuxna, med språkkunskaper i andra språk, finns tillgängliga på skolan för de elever som har de behoven.
• Att i ett längre perspektiv få ett större underlag för rekrytering av lärare.

Vi har under hösten och våren bjudit in till flera möten och mässor, arbetsgivare har träffat både representanter från Arbetsförmedlingen och nyanlända. Matchning har skett och i nuläget har vi praktikanter ute på ett 30-tal AcadeMedia-skolor, och mer kommer.

Efter att ha lyssnat på presskonferensen och läst delbetänkandet kan jag bara konstatera att jag, i min projektledarroll inom integration på AcadeMedia, sedan oktober har arbetat med stora delar av det som Regeringen nu har kommit på. Det gör mig stolt.

Så alltså, sitt ner i båten. Tillsammans ror vi den iland!

Linn Johansson
Projektledare integration, AcadeMedia

#integration