Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: Jag brinner inte för nyanlända – jag brinner för mänskligheten

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

På Framtidsgymnasiet i Kristianstad har vi nu haft vår språkintroduktion igång i cirka två månader. I dagsläget är det 50 elever som läser på språkintroduktion och bland dessa talas flera olika språk. Dari, pashto, arabiska, uzbekiska, badinani och somaliska. Under dessa två månader har språkintroduktionsprogrammet blivit en del av skolan, det är som vilket annat program som helst.

Eleverna på de olika programmen hälsar på varandra och sitter tillsammans i matsalen, vare sig de går språkintroduktion, bygg- & anläggningsprogrammet eller fordon- & transportprogrammet. Lärare och elever samtalar i korridorerna även om de inte har varandra i undervisning. Eleverna på språkintroduktion är accepterade av alla andra eleverna och vice versa. Som exempel har vi startat upp ett fotbollslag som tränar på onsdagar efter skoltid där elever från de olika programmen kan träffas under andra former.

Jag har också fått många frågor om varför vi har startat språkintroduktion på Framtidsgymnasiet i Kristianstad. Är det av ekonomiska skäl? Är det av politiska skäl? Är det för att jag brinner för att hjälpa nyanlända och flyktingar? I början blev jag ställd och irriterad på dessa frågor. Jag funderade på varför man ställde så, i mina ögon, dumma frågor. Tidigare svarade jag på frågorna i sak.

Idag konstaterar jag bara att jag brinner för mänskligheten och alla människors lika värde och rättigheter. Rätt till att ha någonstans att bo, rätt till mat, rätt till trygghet och framför allt rätt till utbildning. För det är genom utbildning vi kan förändra. Med utbildning kan vi förändra ett barns uppväxt och möjligheter i livet. Utbildning är en väg ur fattigdom, en väg till kunskap, en väg till mänskligt värde och en väg till arbete.

De människor som införskaffar sig nya och bättre kunskaper som de kan använda är de människorna som inte bara formar sin egen framtid utan allas vår framtid. Det är inte bara det att kunskap är makt, genom utbildning öppnas också nya sätt att se på världen, nya sätt att vara och agera. Genom utbildning kan människor göra de mest fantastiska resor.

I den tidigare generalsekreteraren Kofi Annans Millenierapport står följande:

”Utbildning är nyckeln till den nya globala ekonomin, från lågstadiet till lärande för livet. Utbildning är centralt för utveckling, sociala framsteg och mänsklig frihet.”

Bo Berntsson
rektor, Framtidsgymnasiet Kristianstad

#Framtidsgymnasiet #integration