Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: Vilken fantastisk respons!

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Det här med att skriva blogg var ju kul. För några veckor sedan skrev mitt första blogginlägg och vilket gensvar jag fick! Det handlade om språkpraktik och om att jag tycker att företag ska kunna se på språkpraktik för SFI-elever som ett viktigt CSR-arbete, precis lika viktigt som att sponsra exempelvis idrottslag och deras viktiga verksamheter.

Man skulle kunna se på integrationsarbete och stöttning av våra nyanländas väg in på arbetsmarknaden som ett viktigt inslag i företags arbete för socialt ansvarstagande (CSR= Corporate Social Responsability). Jag tyckte att det var en bra idé.

Många hörde av sig och gillade inlägget. Men gladast blev jag av ett meddelande som jag läste morgonen efter att inlägget hade publicerats. Humana, ett av Sveriges största vård- och omsorgsföretag, hörde av sig och tyckte att inlägget var bra och att de gärna ville vara med och bidra.

Tidigare har jag jobbat med mindre företag, ofta privata med få anställda. Många av de företag som har tagit emot våra språkpraktikanter har gjort det för att de vill hjälpa till, de har inte varit rädda för att träffa nya människor och hjälpa dem på de sätt de kan. Jag har inte tidigare upplevt att större organisationer, kommuner eller företag ställt upp så som Humana nu har gjort.

För många av våra elever har Humanas utsträckta hand betytt oerhört mycket. Att få göra praktik har varit ett viktigt steg för dem i deras strävan mot egen försörjning och integration. Och på deras praktikplatser har det skrattats och arbetats, relationer har byggts och frågetecken har rätats ut. Våra elevers självkänsla och självförtroende har stärkts när de har fått något att sikta mot. Efter praktiken vet de mer om vad de kan förvänta sig av ett framtida arbetsliv i Sverige och hur de ska gå tillväga för att komma närmare sina mål. De har också blivit säkrare i sin användning av det svenska språket och lärt sig mycket om de sociala koderna och samspelet på arbetsplatser. Den största vinsten för oss på skolorna är inte främst är att språkkunskaperna blir oändligt mycket bättre direkt efter en språkpraktik. Nej, den största vinsten är att få tillbaka elever som är mer motiverade och som känner sig mer välkomnade.

Jag bli genuint glad när Humana, med 14 000 anställda, hör av sig och säger att de vill vara med och bidra. Vi kommer framöver att hjälpas åt med språkpraktik och integration. Vi har träffats en gång och vi ska snart träffas en gång till för att stämma av hur långt vi har kommit i arbetet. Vi tänker brett och har flera andra idéer, förutom språkpraktikidén. När jag skrev mitt förra blogginlägg anade jag inte att vi skulle behöva sätta igång ett stort arrangemang, en hel organisation, för att se till så att vi kan hjälpa varandra. Det ställer även stora krav på oss, men det är krav som vi välkomnar. Vi är bara glada över att kunna bidra i en fråga som just nu är väldigt viktig för Sverige.

Och nu skriver jag mitt andra blogginlägg på temat integration. Vågar jag kolla min mail i morgon?

Lena Thornéus
Nationell projektledare SFI

#SFI