Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: Språket kan hålla drömmar vid liv

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Jag lyfter handen högt i luften och känner hur jag bubblar av anspänning inombords. ”Jag vill, åh snälla välj mig, så jag får svara”. Jag lyser av längtan efter att få reflektera kring lärarens fråga och när läraren vänder sin blick mot mina glittrande ögon och säger: ”Sara, vad säger texten till dig?”, då nästan spricker jag och öppnar munnen.

Då förändras allt. Jag hittar inte orden, det jag formulerat så fint och utvecklat i mitt huvud kommer inte ut. Jag känner tårarna bränna bakom ögonlocken när klasskamraterna tålmodigt tittar på mig och väntar. De väntar på mina tankar, min kunskap och mina erfarenheter – men inget kommer fram. Frustrationen växer inom mig.

Svettig vaknar jag och inser att det bara var en dröm. Jag andas djupt några gånger och vänder mig om under täcket för att försöka somna om.

”Språket skapar en barriär”

För min del stannar upplevelsen vid att vara en mardröm. En utsatt situation där jag står i centrum utan att kunna prestera och visa vad jag kan men för nyanlända är det inte en mardröm. De lever i ett nytt land omgivna av ett nytt okänt språk. De kämpar varje dag för att visa att de har kunskaper, erfarenheter och värdefulla insikter utan att kunna förklara det på ett nytt språk. För de här eleverna är min mardröm något som de möts av dagligen. De letar efter ord på ett nytt språk som de inte behärskar. De vill visa vad de kan och hur de resonerar men får kanske fram hälften av vad de egentligen skulle vilja säga. De här eleverna kan minst lika mycket, kanske till och med mer än sina klasskamrater, men språket skapar en barriär som gör att de fina formuleringarna på deras modersmål fastnar där de skapats – inom eleven.

Forskning säger att motivation och självförtroende är kopplat till att få visa vad man kan. Det är rätt logiskt egentligen. Känner jag att jag är duktig och kan någonting så blir jag sugen på att lära mig mer. För att få nyanlända elever att behålla sitt självförtroende, sitt lustfyllda lärande och skapa ett fördjupat lärande, så ska alla elever som behöver det få studiehandledning på sitt modersmål. För min del hade det betytt att jag, i min mardröm, haft en person som kunnat hjälpa mig att översätta eller vara bryggan mellan mig, mina klasskamrater och läraren. Jag hade fått en chans att visa vad jag faktiskt kunde och hur jag resonerade.

AcadeMedia Språkcentrum

Så, vem är då jag? Jag heter Sara Olsson och är chef för AcadeMedia Språkcentrum som är ett pågående pilotprojekt på åtta av våra grund- och gymnasieskolor i Göteborg. Projektet innebär att vi anställer egna studiehandledare för att kunna utveckla handledningen på modersmål genom en tydlig uppföljning, en högre kvalitet och ett mer kreativt sätt att använda handledning, för att våra elever ska nå så långt som möjligt mot utbildningens mål. Utifrån elevens behov anger skolorna önskat språk och önskad omfattning av studiehandledning. Lärarna planerar sedan tillsammans med studiehandledaren utifrån de aktuella elevernas behov.

Grundtanken är att studiehandledningen ska vara en del av ordinarie undervisning och bidra till en förbättrad studiesituation för eleverna, samt långsiktigt bidra till en positiv integrering.

Jag känner mig stolt över att AcadeMedia har valt att satsa på ett projekt där vi belyser vikten av studiehandledning på modersmål. Jag får chansen att vara en del av ett projekt som satsar på att utveckla en mer kvalitativ studiehandledning för våra elever i både grund- och gymnasieskolan. Jag får chansen att leda ett projekt som hjälper elever att drömma, utan att riskera att drömmarna förvandlas till mardrömmar.

För genom att satsa på studiehandledning på modersmål är jag övertygad om att vi kan hålla många fler drömmar vid liv, fler nyanlända kan övervinna de språkliga barriärer som uppstår och därigenom berika sin omgivning med värdefull kunskap och unika erfarenheter.

Sara Olsson
chef för AcadeMedia Språkcentrum

#Integrationsblogg #Språkcentrum