Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Integrationsblogg: ”Mitt mål är att inspirera och stötta”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Anisa Sayedoamr är en av de studiehandledare som är knutna till AcadeMedia Språkcentrum. Hennes uppdrag är att vara en språklig brygga för elever i klassrummet, som både ska underlätta deras lärande och skapa förutsättningar för eleverna att visa vad de redan kan. AcadeMedia Språkcentrum startade i höstas för att skolor lättare ska få tillgång till rätt kompetens utifrån sina behov.

När Anisa Sayedoamr hörde talas om integrationsbloggen på AcadeMedias medarbetarwebb ville hon skriva några rader om hur hon ser på sitt uppdrag som studiehandledare på modersmål.

Här är hennes ord.

”Jag heter Anisa och kom till Sverige som en ensamkommande ungdom för sju år sedan. Jag är 23 år gammal och har läst språkintroduktion och vidare till gymnasiet. Nu läser jag modersmålslärare och svenska som andra språk på Göteborgs universitet.

För mig är studiehandledning ett sätt att använda mina tidigare kunskap och erfarenhet så att jag delar med mig till nyanlända landsmän. Mitt mål är att inspirera, stötta och hjälpa dem, precis som jag också har fått hjälp när jag var ny i Sverige. Då de fräschar upp tidigare kunskap och tillämpar i den svenska skolan.

Studiehandledning på elevens modersmål innebär att hjälpa eleverna för att inhämta tidigare kunskap och översätta när språket är ett hinder. Studiehandledningen sker i klassrummet och utanför klassrummet. Vi befinner oss ibland på lektionen för att eleven hänga med och deltar i undervisning samt diskussioner. Studiehandledning kan också ske utanför i lugnare miljö (grupprum), då jag återupprepar innehållet och viktiga punkter samt går igenom krångliga begrepp. Jag anpassar mig alltid efter situationen och utgår från elevens bästa.

Jag har en närmare relation mellan ämnesläraren och eleven. Som studiehandledare är jag för eleven en viss trygghet som finns vid deras sida, inte bara för att hjälpa med studier, utan också uppmuntra och stödja när de känner att de inte orkar mer. Medan för ämnesläraren är jag en resurs i skolan som kan både elevens modersmål och svenska språket. Jag samarbetar med läraren för att samplanera, kartlägga och eventuellt delta med utvecklingssamtal. Vissa föräldrar känner sig tryggare när de ser personal med samma modersmål.

Jag som studiehandledare brinner för att täcka elevers behov för språket, så att eleven når det betyget hen kräver efter, samt att utveckla elevens språkkunskap på både svenska och modersmål, så att eleven blir mångspråkig i framtiden, vilket är del av målet.”

#Integrationsblogg #Studiehandledning