Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Ny rutin för visselblåsning

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

AcadeMedia införde redan 2013 en visselblåsarpolicy för att uppmuntra medarbetare och andra att larma om oegentligheter de såg i våra verksamheter. Nästan fyra år senare, i januari 2017, började vad som brukar kallas visselblåsarlagen att gälla. AcadeMedia inför nu rutiner som garanterar anmälarnas anonymitet, och utökar skyddet även till våra verksamheter i Tyskland och Norge.

– Tryggheten i processen blir starkare genom anonymiteten, dessutom inför vi nu fyra olika sätt att visselblåsa. Lagen gäller för oegentligheter som kan leda till fängelse, eller oegentligheter som kan jämföras med sådana. Vår policy går längre, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor på AcadeMedia.

– Vår definition av oegentligheter är mer omfattande än vad den nya lagen anger, i den ingår bland annat handlingar som bryter mot lagen eller som går emot AcadeMedias vision, kultur och värderingar, säger hon.

Paula Hammerskog
Paula Hammerskog

Den som vill vill läsa mer om vad vi anser är missförhållanden som omfattas av rätten att visselblåsa kan göra det i visselblåsarpolicyn på vår öppna medarbetarwebb.

– Det är väldigt roligt att lagstiftningen nu nästan har kommit ikapp oss på det här området, det är väldigt bra att arbetstagare har detta skydd, säger Paula Hammerskog.

Nytt i rutinerna för hur visselblåsarrapporter hanteras är att det är en extern leverantör som tar emot och följer upp rapporterna. Den som rapporterar är också garanterad total anonymitet.

– Tjänsten är upphandlad hos en extern aktör, Whitepaper Advisors, som har stor erfarenhet av att hantera visselblåsarrapporter. När de får in en rapport gör de en bedömning av ärendet, och gör sedan eventuella utredningar som ska till, berättar Paula Hammerskog.

Meddelarfrihet gäller

En annan lag som kommit till under året är en lag om meddelarfrihet för medarbetare hos privata välfärdsutövare som till någon del är offentligt finansierade, till exempel skol- och vårdföretag. Meddelarfrihet innebär att medarbetare har rätt att lämna uppgifter till medier utan risk för att arbetsgivaren efterforskar deras identitet, medarbetarna får heller inte utsättas för repressalier om de går ut med sitt namn.

– AcadeMedia införde meddelarfrihet för våra medarbetare samtidigt som vi införde visselblåsarpolicyn 2013. Vi tycker naturligtvis att det är tråkigt när det rapporteras om oegentligheter, samtidigt är det otroligt viktigt för oss att få veta. Om vi inte känner till att något pågår, kan vi ju inte göra något åt det, säger Paula Hammerskog

Läs mer

Här hittar du AcadeMedias uppdaterade visselblåsarpolicy, och här kan du läsa om hur du lämnar en visselblåsarrapport.

Lagtexterna hittar du i sin helhet här:

Lag 2017:151 om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter.

Lag 2016:749 om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

 

Har du frågor om systemet eller hanteringen av visselblåsarrapporter? Kontakta Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör och ansvarig för säkerhets- och visselblåsarfrågor för AcadeMedia, 0733 34 87 50.