Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Linda Johansson är årets kvalitetsutvecklare inom AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

LEDARFORUM 2017

För en vecka sen fick LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola. Och nu har skolans rektor Linda Johansson utsetts till årets kvalitetsutvecklare inom AcadeMedia.

Hon får priset för sitt systematiska och framgångsrika arbete med kvalitetsfrågor, som genomsyrar alla delar av verksamheten.

– Det är en ära att få ta emot utmärkelsen och bli uppmärksammad på det här sättet. Det betyder verkligen mycket för mig, och att få två kvalitetsutmärkelser inom loppet av en vecka känns nästan overkligt. Jag är otroligt glad och stolt, säger Linda Johansson.

I motiveringen står det att hon är en tydlig ledare med förmåga att alltid sätta verksamhetens behov i första rummet, samtidigt som hon skapar en attraktiv arbetsplats för sina medarbetare. Som rektor på LBS i Halmstad har hon under flera år drivit ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbetssätt i alla sina processer.

– Framgångsfaktorerna i vårt kvalitetsarbete är vårt processinriktade arbetssätt, stort elevfokus och ett starkt ledarskap. Jag tror att alla måste hitta sitt sätt att leda men för mig har det alltid varit otroligt viktigt med engagemang och glädje, att skapa en stolthet i min verksamhet, säger hon.

– Det är också viktigt att ha tydliga och uttalade krav och förväntningar, både på mig själv och min omgivning. Jag vill driva en skola med hög delaktighet och transparens, där jag skapar en förståelse för vårt uppdrag ur ett större perspektiv. Sen är det naturligtvis viktigt att vara lyhörd och ödmjuk, det skapar ett mervärde och välmående i verksamheten, säger hon.

Här kan du se vilka övriga ledare som får AcadeMedias ledarpriser i år.

#AcadeMedia Academy #Halmstad #kvalitetsutveckling #LBS Kreativa Gymnasiet #Ledarforum2017