Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet går samman

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Senare i år kommer IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiets verksamheter att gå samman till en. Samgåendet innebär att alla skolor framöver kommer att heta NTI Gymnasiet, och planen är att namnbytet sker under hösten 2018.

–IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet har haft täta samarbeten under flera år, att slå ihop verksamheterna är ett naturligt steg att ta. Målet är att forma en riktigt stark organisation som har goda förutsättningar att leda utvecklingen av framtidens skola, med utbildningar som kombinerar IT, teknik, entreprenörskap och humanism, säger Roger Karlsson, som idag är verksamhetschef för IT-Gymnasiet.

ITG och NTIG har redan idag gymnasieutbildningar som ligger i framkant inom IT och teknik, den stundande sammanslagningen är en satsning för framtiden.

– Det vi gör nu är att vi spänner vi bågen ytterligare. Utvecklingen går snabbt och vi ser att vi har mycket att vinna på att samla våra skolor under ett och samma paraply, säger Roger Karlsson.

Roger Karlsson blir tf verksamhetschef även för NTI Gymnasiet från och med den 1 februari. Han tar över efter Fredrik Wegbratt som valt att gå vidare till ett nytt uppdrag utanför AcadeMedia.

Här kan du läsa det pressmeddelande som publicerades klockan 09.00 idag.

#IT-Gymnasiet #NTI-gymnasiet