Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hänt i veckan – vecka 2, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Plusgymnasiet i Jönköping och Jönköpings kommun har ett samarbete där kommunens niondeklassare får göra praktik inom äldrevården. Som en del av praktiken får de bland annat prova på att vara med på undervisning på Plusgymnasiets vård- och omsorgsprogram. Syftet är att sprida kunskap om och intresse för att arbeta inom vård och omsorg.

Mitt i skriver om Framtidsgymnasiet Stockholms flytt till nya lokaler i Bromma. I den nya skolbyggnaden finns bland annat en stor VVS- och elverkstad.

Lärarnas tidning uppmärksammar Milstensskolans framgångsrika värdegrundsarbete. Skolan, som är en del av Pysslingen Skolor, jobbar med teman, föreläsningar och studiebesök för att förebygga och motverka intolerans och främlingsfientlighet.

Debatt om skolan

Kvalitet och undervisning

Peter Fredriksson, Tre ödesfrågor för skolans möjlighet att utbilda elever, Dagens Samhälle.

Gabriel Heller-Sahlgren, ”Friskolornas elever är mer nöjda med skolmiljön”, Svenska Dagbladet.

Per Gudmundson, Friskolorna bäst även på det omätbara, Svenska Dagbladet.

Sten Svensson, Daniel Suhonen, Visar INTE att friskolor är bättre än kommunala skolor, Dagens Samhälle.

Soroush Rezai, Emmy Scilaris, Underkänt för regeringens utbildningspolitik, Borås Tidning.

Vinster i välfärden

Carola Lemne, Kristin Lahed, Regeringen vilseleder om vinster i välfärden, Västmanlands Läns Tidning.

Våra egna kanaler

Senare i år kommer IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiets verksamheter att gå samman till en. Samgåendet innebär att alla skolor framöver kommer att heta NTI Gymnasiet, och planen är att namnbytet sker under hösten 2018. Läs mer i IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet går samman.

Många som är unga idag vet inte vad de kommer att jobba med i framtiden. En förklaring till det är att ingen riktigt vet vilka yrken som kommer att finnas om 20 år. Eller ens om tio. Hur förbereder man nästa generation yrkesverksamma för en arbetsmarknad som inom flera områden är så svår att förutse? Det försöker IT-Gymnasiet och NTI Gymnasiet svara på. Läs mer i Att utbilda för en arbetsmarknad i snabb förändring.

AcadeMedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog bloggar om morgondagens manifestation utanför Sjölins Gymnasium på Södermalm. Läs mer i Blogg: En missriktad manifestation – AcadeMedia tystar ingen.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan