Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Starkt ledarskap har byggt förstklassig skola

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad har ett systematiskt kvalitetsarbete som är ett föredöme för hela utbildningssverige. Det menar SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. Idag fick skolan ta emot SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola på rikskonferensen med samma namn.

Applåderna är taktfasta när rektor Linda Johansson går upp på scenen i Eskilstuna, där skolledare, rektorer, forskare och andra skolintresserade från hela landet samlats.

– Det känns helt fantastiskt och som rektor är jag superstolt över att vi uppmärksammas på det här sättet, säger hon.

Att LBS Halmstad får årets kvalitetsutmärkelse blev offentligt redan den 1 december, så Linda Johansson har haft tid att fundera på vad det är som skapar hög kvalitet i hennes verksamhet.

– Om jag ska lista några grundpelare i vårt systematiska kvalitetsarbete så säger jag delaktighet, förståelse för uppdraget och tydligt ledarskap, säger Linda Johansson.

– När jag var ny som rektor på skolan valde jag att jobba mycket med att öka förståelsen för vårt uppdrag. Jag var tydlig med min vision och mina värderingar redan från dag ett, berättar hon.

Struktur skapar trygghet

När Linda Johansson pratar om skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete är struktur ett ord hon gärna återkommer till.

– Trygghet är jätteviktigt för att verksamheten ska fungera bra och trygghet skapar man med struktur och genom att arbeta systematiskt. Jag skulle nog säga att en av de främsta styrkorna på vår skola är att alla känner till strukturerna, de är likadana oavsett vilka processer vi är inne i. Det skapar en trygghet bland medarbetare, man känner igen sig, berättar hon.

Att leda en skola är en komplex uppgift. Det finns inga universella facit att använda sig av och man måste hela tiden vara beredd att anpassa sig efter nya krav och förutsättningar.

– Dessutom måste man som skolledare ligga långt fram i både tanke och handling, samtidigt som man behöver vara här och nu och ha övergripande koll på allt som sker i och kring verksamheten, säger Linda Johansson.

Hon lyfter också fram en annan utmaning i skolledarskapet.

– Att jobba med människor som har olika erfarenheter, bakgrund och livsförhållanden är en utmaning i sig, men det är samtidigt otroligt fascinerande. Så visst finns det flera aspekter av skolledarskapet som är komplext, men det är också en del av charmen med yrket, säger hon.

Engagemang och delaktighet

Strukturer och trygghet i all ära, men utan engagemang utvecklas inte verksamheten. Att driva en skola är ett lagspel. SIQ skriver i sin motivering att LBS Halmstad har ett öppet klimat där visioner, värderingar och verksamhetsidé diskuteras öppet. Medarbetare kan bidra med tankar och idéer, och skolan har ett engagerat, medvetet och målinriktat ledarskap som genomsyrar hela verksamheten.

Hur skapar man som rektor engagemang bland sina medarbetare?

– Jag tror att det i mångt och mycket handlar om rätt självklara saker. Som att uppmuntra, visa omtanke, skapa delaktighet och vara ett stöd för medarbetare i deras utveckling. För mig är det viktigt att alla medarbetare känner att deras kunskap och kompetens tas tillvara och att de har möjlighet att utvecklas vidare. För att lyckas med detta är det givetvis viktigt att jag själv är närvarande och delaktig på alla sätt jag kan, säger Linda Johansson.

Hårda och mjuka värden

Det är inte svårt att se att Linda Johanssons ledarskap har varit en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på LBS Halmstad till nationell toppklass. Hon blandar hårda och mjuka värden, både i sitt ledarskap och när hon mäter hur väl skolan lyckas med sitt uppdrag.

– Framgång mäter vi både genom att analysera vilka formella resultat vi når och hur elever och medarbetare mår och utvecklas. Elevernas kunskapsutveckling är naturligtvis central, men den personliga utvecklingen är lika viktig. Oftast går de hand i hand, säger hon.

Nu har det gått fem och ett halvt år sedan Linda Johansson tackade ja till uppdraget som rektor på LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad.

Har du nått dit du ville med skolan?

– Ja, det skulle jag vilja säga. Men man får aldrig stanna upp och luta sig tillbaka, det finns alltid områden att förfina och förbättra ytterligare. Men när det gäller vårt förhållningssätt, absolut!

#LBS Kreativa Gymnasiet #SIQ #Systematiskt kvalitetsarbete