Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 3, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad får kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2017 av SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. De får priset för sitt föredömliga arbete med det systematiska kvalitetsarbetet. Bland andra KvalitetsMagasinet, It-pedagogen och 24Halmstad har skrivit om nyheten. Se också artikeln i våra egna kanaler längre ner på sidan.

Läkartidningen intervjuar Kristina Bähr, skolöverläkare på AcadeMedias gymnasiesegment, om hennes podd som handlar om hur hjärnan fungerar och hur vi människor kan använda den.

Debatt om skolan

Driftsform och vinster i välfärden

Ardalan Shekarabi (S), Anna Ekström, Therese Guovelin, Lyssna på folket – sätt stopp för vinstjakten, Aftonbladet.

Barbara Bergström, Ministern hittar på när hon slår mot vår skola, Aftonbladet.

Svend Dahl, Regeringen vill stänga skolorna som ger mest studiero, Bohusläningen.

Fredrik Torehammar, ”Finansiering viktigare än driftsform”, Dagens Samhälle.

Gabriel Heller Sahlgren, ”Svensson och Suhonen vet inte vad de skriver om”, Dagens Samhälle.

Kvalitet och pedagogik

Martin Widmark, Skärp er – plocka inte billiga poäng på skolan, Aftonbladet.

Annelie Danling Brash, De nyanlända vet inte hur Sverige fungerar, Aftonbladet.

Madeleine Lidman, Att enbart kräva mindre barngrupper räcker inte, Dagens Samhälle.

Arbetsmiljö i skolan

Åsa Fahlén, Skärp straffen för hot och våld mot lärare, Dagens Samhälle.

Våra egna kanaler

Under 2016 och 2017 granskade Skolinspektionen 179 grund- och gymnasieskolor inom AcadeMedia. 133 av skolorna fick helt prickfria beslut. En jämförelse med den nationella statistiken för 2016 visar att brister är betydligt ovanligare inom AcadeMedia än i landet i övrigt. Läs mer i AcadeMedia klarar Skolinspektionens tillsyner bättre än riksgenomsnittet.

Hur hög lärartäthet behöver en skola ha för att kunna bedriva bra undervisning och nå goda resultat? Svaret är naturligtvis att det beror på en mängd olika faktorer, som exempelvis vilka program skolan har, hur verksamheten är organiserad och vilka förutsättningar skolans elever har. Läs mer i Lärartäthet är ett trubbigt kvalitetsmått.

LBS Kreativa Gymnasiet i Halmstad har ett systematiskt kvalitetsarbete som är ett föredöme för hela utbildningssverige. Det menar SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling. I onsdags fick skolan ta emot SIQ:s kvalitetsutmärkelse Bättre Skola på rikskonferensen med samma namn. Läs mer i Starkt ledarskap har byggt förstklassig skola. Se också KvalitetsMagasinet med flera överst på sidan.

Den svenska förskolan väcker nyfikenhet internationellt. I veckan har ett 60-tal medarbetare från det japanska förskoleföretaget Kodomo no mori besökt Stockholm för att inspireras och lära av Pysslingens förskolor. Läs mer i Japanskt intresse för den svenska förskolan.

Under fredagen presenterade regeringen sitt lagförslag kring vinster i välfärden. Lagförslaget kommer ur Ilmar Reepalus välfärdsutredning som sedan den presenterades gått på remiss till ett stort antal instanser. Med anledning av detta har AcadeMedia lagt upp denna text, som även skickats ut till alla medarbetare. Här kan du se pressträffen i

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan