Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Lagförslaget kring vinster i välfärden presenteras idag

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den här texten uppdaterades 2018-02-19.

Förtydligande

När regeringen presenterade sitt förslag om vinster i välfärden den 19 januari valde vi att skicka ett mejl (se nedan) till alla medarbetare. Det brukar vi göra när något större händer som påverkar oss, och när vi dessutom vet att många anställda undrar hur de påverkas, eller får frågor av elever och föräldrar.

Eftersom mejlet har gett upphov till debattartiklar där vi påstås vilja påverka våra anställdas politiska uppfattning, vill vi göra ett förtydligande:

AcadeMedia bedriver inte något politiskt påverkansarbete för att påverka medarbetare till en viss uppfattning. Påståendet att vi försöker påverka vilket politiskt parti de anställda röstar på är helt främmande för oss. Det är helt självklart att det i vår organisation, liksom i alla andra organisationer, finns många vitt skilda politiska uppfattningar.

Vi vet sedan tidigare att det finns en intern efterfrågan på information och att många har frågor. Det var dessa frågor vi försökte besvara i mejlet. Om mejlet har uppfattats som att vi försöker påverka våra medarbetare politiskt ber vi om ursäkt för det, det var givetvis inte vår avsikt. I efterhand kan vi se att vi borde ha låtit bli att att redogöra för hur de politiska partierna i Sverige säger att de ska rösta i riksdagen.

________________________________________

Detta brev har tidigare idag skickats till samtliga medarbetare inom AcadeMedia.

Idag presenterar regeringen lagförslag kring vinster i välfärden. Lagförslaget kommer ur Ilmar Reepalus välfärdsutredning som sedan den presenterades gått på remiss till ett stort antal instanser.

Inga bedömare tror att lagförslaget kommer att få en riksdagsmajoritet bakom sig, detta eftersom de regler som föreslås skulle göra det omöjligt att bedriva en långsiktigt hållbar verksamhet. Det är en bedömning som vi delar. Anledningen till att förslaget ändå läggs fram är att det är ett krav från Vänsterpartiet. Om regeringen inte lägger fram ett förslag om vinstbegränsningar drar sig Vänsterpartiet ur budgetöverenskommelsen.

Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna, som tillsammans har en majoritet i riksdagen, är emot förslaget. Ett av skälen till att oppositionspartierna är emot det är att det svenska friskolesystemet gör det möjligt för alla att välja skola. Hur skolan drivs, offentligt eller privat, spelar inte någon roll, ingen skola tar ut avgifter. Här skiljer sig det svenska systemet från alla andra länder, där måste man betala för att gå på privatskola. I en del länder (som Danmark) några tusen kronor per termin, i andra länder (som Storbritannien) kan det kosta långt över 50 000 per termin.

I Sverige har 350 000 barn och elever och deras 700 000 föräldrar valt fristående skolor. Huvudskälet är att de tycker att skolan de väljer är bra. Varför denna unika möjlighet att välja skola ska stoppas är svårt att förstå.

Nästa steg i den politiska processen är att förslaget skickas till Lagrådet som ska kontrollera att det är förenligt med andra lagar, samt rättssäkert. Därefter planerar regeringen att lägga fram förslaget som en proposition till riksdagen med omröstning i juni. Där menar alltså alla bedömare att det kommer att röstas ner.

När Ilmar Reepalu la fram sin utredning fick många av våra medarbetare frågor både från föräldrar, elever och ibland även vänner och bekanta, om utredningen och dess förslag, och även om AcadeMedia. Om du har frågor, eller söker efter något material, hör gärna av dig. Enklast är att du kontaktar AcadeMedias kommunikationsdirektör Paula Hammerskog, hon har telefon 0733 34 87 50 och mail paula.hammerskog@academedia.se.

I nästa vecka kommer vi att skicka ut ett informationspaket* till alla chefer inom AcadeMedia. Det kommer att innehålla bland annat frågor och svar om både processen och förslaget som sådant, samt en del annat material som en sammanfattning av vad de viktigaste remissinstanserna sagt om utredningen.

Detta lagförslag kommer nu att diskuteras av politiker, debattörer och media. Vi ska ha fokus på vårt uppdrag. För en vecka sedan firade NTI, som är en del av AcadeMedia, 50 år som utbildningsorganisation. Vi tänker vara med och utveckla den svenska utbildningen i minst 50 år till.

Vill du veta mer om vad AcadeMedia tycker om utredningen kan du läsa det remissvar vi skrev i februari 2017, som ett svar på utredningens delbetänkande om just vinstfrågan.

 

*Uppdatering 24/1-2018: Innehållet i informationspaket hittar du i den lila rutan på den här sidan.

#Välfärdsutredningen