Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia rekryterar chefsjurist från Skolverket

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Från och med den 1 maj är Jonas Nordström ny chefsjurist på AcadeMedia. Han kommer närmast från rollen som rättschef på Skolverket där han jobbat sedan 2013.

– Jag har följt AcadeMedia utifrån under rätt lång tid och mitt intryck är att det är en dynamisk och spännande organisation som jobbar oerhört seriöst med viktiga frågor. Jag märker att det finns ett genuint intresse av att skapa riktigt bra utbildningar och det känns spännande att ta klivet in på insidan, säger Jonas Nordström.

Innan han kom till Skolverket har han bland annat jobbat som enhetschef på Länsstyrelsen, verksjurist på Post- och telestyrelsen och som advokat. Han har dessutom många års erfarenhet från domstol, bland annat Arbetsdomstolen.

Valet att fortsätta inom utbildningssektorn motiverar han så här:

– När man jobbar med utbildning så jobbar man med väldigt viktiga frågor och alla har en relation till skolan, den är ett fundament i samhället. Om inte skolan fungerar bra så fungerar inte heller samhället bra. Jag vill vara med och påverka och när det gäller utbildning så är långsiktighet och kvalitet nyckelord för mig, säger han.

Hans breda erfarenhet från olika typer av organisationer och juridiska områden blir en stor tillgång för AcadeMedia.

– Jag hoppas kunna bidra inom flera områden, inte bara inom skoljuridik. Juridikstaben behöver ha kompetens inom flera områden och jag tror att jag har den bredd som krävs. Det ska bli väldigt kul att bygga upp en stark juridikstab tillsammans med mina nya kollegor, säger Jonas Nordström.

#Jonas Nordström #Juridik