Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Semesterdagar, kontrolluppgifter och rätt lön

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Har du fått ett konstigt papper i brevlådan, men inga nya semesterdagar på lönespecifikationen? Då är allt precis som det ska. I samband med årsskiftet sker ett byte av löneår, vilket bland annat innebär att kontrolluppgifter till Skatteverket skickas ut. Senast den 31 januari ska alla medarbetare ha fått kontrolluppgifterna per post.

Alla som har innevarande semesterår januari till december kommer att kunna se sina nya semesterdagar på lönespecifikationen först i februari. De finns och gäller dock från första januari, och den som vill se hur många som finns kvar respektive är sparade från föregående år gör detta enkelt i förmånswebben.

För att lönen ska bli korrekt varje månad är det också viktigt att rapportera avvikelser i tid. Det betyder att utläggsräkningar och liknande, kompletta med originalkvitton, måste vara lön tillhanda senast den sjätte arbetsdagen varje månad. Kommer underlagen in senare kan utläggen inte betalas ut på innevarande månads lön utan måste vänta till nästa månad.

Friskvård

Observera att friskvårdsbidraget inte följer löneåret, utan istället verksamhetsåret. Det innebär att nytt friskvårdsbidrag finns tillgängligt från 1 juli, och gäller fram till den sista juni året efter.

För dig som chef eller administratör

För att alla löneutbetalningar ska bli korrekta finns det en sak du som chef inte får glömma. Det är att alla underlag som påverkar löneutbetalningen, till exempel utläggsräkningar, personalanmälningar och förlängningar, är lön tillhanda senast den sjätte arbetsdagen i månaden. Alla underlag som kommer in därefter betalas ut vid nästa månads lön.

#Friskvårdsbidrag #Lön #Semester #Utlägg