Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Vill du testa Skolverkets nya webb?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Skolverket lanserar snart en ny webb och bjuder nu in till användartester. Alla som arbetar inom skola och utbildning och använder Skolverket.se är välkomna att testa den nya webben och lämna synpunkter.

Från 30 januari till 2 februari, vecka 5, bjuder de därför in alla som vill till att testa hemsidan. Användartesterna sker i deras lokaler på Kungsholmen i Stockholm.

Här kan man boka in den tid som funkar bäst. Testningen tar cirka 30 minuter per person. Som testperson får du en biobiljett – och möjligheten att förbättra nya Skolverket.se!

#Skolverket