Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Får politiska partier besöka våra skolor?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen kring besök av politiska partier på skolor. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa hur många partier som bjuds in att besöka skolan, om det sker på objektiv grund. På Skolverkets hemsida kan man läsa mer om den nya bestämmelsen och vad den innebär.

Inom AcadeMedia rekommenderar vi att skolan ska ta emot politiska partier om det inte finns mycket starka skäl emot det.

Uppdatering 8/2-2018: Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerat ett uppdaterat stödmaterial för rektorer.