Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Får politiska partier besöka våra skolor?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sedan den 1 januari 2018 gäller en ny bestämmelse i skollagen kring besök av politiska partier på skolor. Bestämmelsen anger att en skola får begränsa hur många partier som bjuds in att besöka skolan, om det sker på objektiv grund. På Skolverkets hemsida kan man läsa mer om den nya bestämmelsen och vad den innebär.

Inom AcadeMedia rekommenderar vi att skolan ska ta emot politiska partier om det inte finns mycket starka skäl emot det.

Uppdatering 8/2-2018: Nu har Sveriges kommuner och landsting (SKL) publicerat ett uppdaterat stödmaterial för rektorer.