Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 5, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Skaraborgs Allehanda skriver om fyra elever på Praktiska Gymnasiet i Skövde som deltar i uttagningen till Yrkes-SM i plåtslageri.

Varje vecka har teknikelever på Drottning Blankas Gymnasieskola i Falun tekniksupport på stadsbiblioteket, där de svarar på frågor och hjälper äldre med teknik och IT.

I höst startar en helt ny utbildning till lärarassistent på Vårdyrkeshögskolan i Linköping och i Stockholm. Östgöta Corren berättar mer om utbildningen, som ska leda till att lärare får mer tid för eleverna och undervisningen. Se också artikeln i våra egna kanaler nedan.

Ung Företagsamhet

24 Helsingborg skriver om tre elever på ProCivitas i Helsingborg som med sitt UF-företag vill hjälpa cityhandeln att klara den ökande konkurrensen från e-handeln.

Månadens UF-företag i Skaraborg drivs av fyra elever på Plusgymnasiet i Skövde. Det är Skaraborgs Läns Tidning som skriver om UF-företaget, vars affärsidé är att tillverka och sälja värmande vetekuddar.

Debatt om skolan

Läraryrket

Johanna Jaara Åstrand, F-kassans hetsjakt på lärare måste upphöra, Expressen.

Driftsform och vinster i välfärden

Stefan Jakobsson (SD), Robert Stenkvist (SD), Oscar Sjöstedt (SD), Lär av marknadskrafterna i skolpolitiken, Dagens Samhälle.

Våra egna kanaler

Om en dryg vecka har den klassiska musikalen Sound of Music premiär på Intiman i Stockholm. En av rollerna spelas av Linnéa Tannergren, som läser andra året på Rytmus nya inriktning Vokalmusiker/Vocal Group. Läs mer i Rytmuselev gör musikaldebut på Intiman.

Till hösten startar Vårdyrkeshögskolan två utbildningar till lärarassistenter – en i Linköping och en i Stockholm. Frågan om att införa lärarassistenter som en yrkeskategori i skolan har varit het de senaste åren och har av många lyfts fram som en åtgärd för att komma till rätta med lärarbristen. Yrkeshögskoleutbildningen är på distans och sträcker sig över ett år. Totalt kommer Vårdyrkeshögskolan att erbjuda 140 studieplatser under 2018 och 2019. Läs mer i Ny YH-utbildning ska ge fler lärarassistenter.

Bättre samverkan mellan skola och fritidshem ska bidra till ökad måluppfyllelse för elever. Det är det övergripande målet med den långsiktiga fritidsstrategi som Pysslingen Skolor jobbar efter. Utgångspunkten i satsningen är att elever lär sig under hela dagen. En del i strategin är den skräddarsydda utbildning Hermods tagit fram där outbildad fritidspersonal på Pysslingens skolor får fritidsledarbehörighet. Läs mer i Mer fokus på fritidshemmet ska bidra till ökad måluppfyllelse.

Fyra av AcadeMedias grundskolor testar just nu en tjänst som analyserar elevers läsförmåga med hjälp av artificiell intelligens, eyetracking och big data. Screeningtjänsten som skolorna testar heter Lexplore och syftet är att tidigt och objektivt kunna kartlägga läsförmågan hos enskilda elever och hela klasser. I dagsläget görs liknande screeningar manuellt, men med digitala hjälpmedel kan lärarnas tid ägnas åt undervisning istället. Läs mer i Elevers läsförmåga kartläggs med artificiell intelligens.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan