Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Programmering för lärare i samarbete med RISE

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE, och det Vinnova-finansierade projektet Makerskola, har AcadeMedia varit med och tagit fram en nätbaserad utbildning i programmering för lärare. Utbildningen riktar sig till matematiklärare på gymnasiet och grundskolans senare år.

I nuläget har cirka 140 AcadeMedia-lärare anmält sig till utbildningen och totalt har över 400 lärare i Sverige redan påbörjat den.

– Vi måste säkerställa att våra medarbetare har den kompetens som krävs för att kunna undervisa enligt de nya kurs- och läroplanerna. Den här utbildningen är ett led i det arbetet, säger Oscar Semb, utvecklingsstrateg för AcadeMedias gymnasieskolor.

Lära sig grunderna

Hösten 2018 införs nya reviderade kurs- och ämnesplaner för grundskolan och gymnasiet, som innebär att elever ska få undervisning i programmering från årskurs 1. Många lärare behöver därmed själva lära sig grunderna i programmering.

Utbildningen är tio veckor lång och har utvecklats i nära samverkan med yrkesverksamma lärare. Varje utbildningsvecka fokuserar på ett område inom programmering och det programmeringsspråk som används heter Python.

Fem AcadeMedia-lärare, från Hermods Gymnasium, LBS Kreativa Gymnasiet, NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet, har suttit med i den grupp som har utvecklat utbildningen.

– Lärarnas perspektiv har naturligtvis varit oerhört värdefullt i den här processen. De har fungerat som en form av referensgrupp, exempelvis när det gäller att anpassa svårighetsnivå och bedöma tidsåtgång, säger Oscar Semb.

Skärmdump från utbildningsmiljön
          Skärmdump från utbildningsmiljön

Kontinuerlig handledning

Det är forskare på RISE som håller i utbildningarna och Carl Heath, senior forskare och chef för RISE Digitalisering och Lärande, berättar om vilket stöd deltagarna får.

– Programmering är ett hantverk och att få testa, pröva, experimentera och utforska är en viktig del av lärandet, också för de lärare som ska utbildas. Därför säkerställer vi att de som går utbildningen har kontinuerlig tillgång till våra forskare, som handleder och coachar.

Sedan tidigare har AcadeMedia också varit med och tagit fram en motsvarande utbildning för matematiklärare i grundskolan. Läs mer om den här.

#digitalisering #Programmering #RISE