Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

”Det är viktigt att lyfta fram människorna bakom statistiken”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under hela sin lärarkarriär har Marie Sterling haft frågor som rör tolerans, demokratiska värderingar och medmänsklighet högt på agendan. Förra veckan fick hon ta emot Hédi Frieds lärarpris för att hon på ett föredömligt sätt jobbar med lärdomar från Förintelsens historia i sin undervisning.

– Jag tycker att det är viktigt att tränga bortom statistiken och diskutera mänskliga öden på individnivå. Vi behöver berättelser, vittnesmål och namn på offer för att göra det verkligt. Och det finns otroligt mycket bra material att tillgå som vi lärare kan använda i vår undervisning, säger Marie Sterling.

Marie Sterling
Marie Sterling

Hon undervisar i religion, historia och svenska på Sjölins Gymnasium i Nacka, men hennes engagemang för mänskliga rättigheter och demokrati sträcker sig långt utanför skolans väggar. Hon är bland annat utbildad till att hålla guidade turer i förintelselägret Auschwitz i Polen.

– Mitt engagemang för de här frågorna började redan när jag tog mitt första lärarjobb, på en liten skola ute på den gotländska landsbygden. Jag märkte att det fanns saker att jobba med där när det gällde exempelvis rasism, sexism och homofobi. Så jag började utbilda mig själv, jag sökte stipendier från Skolverket, startade ett genusprojekt och bjöd in olika organisationer till skolan. En del tyckte nog att jag var lite jobbig, som kom dit och rörde till det, berättar Marie Sterling.

”Man utgår alltid ifrån någons perspektiv”

Hédi Frieds lärarpris delas ut av Michael A. Frieds stiftelse. Både Hédi och Michael Fried överlevde Förintelsen. Syftet med priset att uppmuntra lärare att på ett kreativt sätt stimulera unga människor till att reflektera över sin världsbild och kring konsekvenserna av rasism, antisemitism och andra icke-demokratiska ideologier.

Marie Sterling berättar hur hon brukar närma sig Förintelsens historia tillsammans med eleverna.

– Först brukar vi prata om konspirationsteorier, antisemitism och om hur hat inte byggs upp över en natt. Sen brukar vi prata om den lagstiftning som fanns i Tyskland innan andra världskriget som innebar att judarna inte hade några rättigheter alls. Dessa lagar var ju med och la grunden för det som kom sen.

Som historielärare tycker hon att det är viktigt att föra en diskussion kring begreppen objektivitet och neutralitet tillsammans med eleverna.

– Det är naturligtvis viktigt att prata med eleverna om vems historia det är jag undervisar. Jag kan inte säga att jag är helt neutral i min lärarroll, jag är ju präglad av västerländsk historia. Man utgår alltid ifrån någons perspektiv, det viktigaste är att man är medveten om det och vågar lyfta det, säger hon.

– Vi är en mångkulturell skola, så när vi pratar om olika historiska och pågående konflikter är det viktigt att förstå att det kan finnas elever som står på olika sidor i konflikten. Därför är frågan om neutralitet viktig att diskutera.

Handfasta tips till andra lärare

Undervisningen som handlar om Förintelsens historia resulterar ofta i samma fråga. ”Hur kunde det hända?”.

– Det finns en bok som heter ”Helt vanliga män” som handlar om en tysk reservpluton som ombads att skjuta judiska invånare i den polska byn Józefów 1942. De fick valet att avstå utan straff. Jag brukar fråga eleverna om de tror att de flesta i plutonen valde att skjuta eller inte. När eleverna får veta hur många som faktiskt valde att skjuta kommer vi in på intressanta diskussioner om grupptryck, indoktrinering och människans ovilja att avvika, berättar Marie Sterling.

Hon har några handfasta tips på hur lärare kan jobba med Förintelsens historia i sin undervisning.

– Det finns otroligt mycket bra material att ta del av, både hos Svenska kommittén mot antisemitism (SKMA) och hos Forum för levande historia. Materialet är anpassat för olika åldersgrupper och jag kan verkligen rekommendera att man går in där och funderar på vad man kan använda i sin undervisning, säger Marie Sterling.

– Mitt bästa tips är att läsa och lyssna på överlevares berättelser, det finns många filmer som också är anpassade till olika åldrar. Det är först när man tränger bortom siffror och statistik, och kommer i kontakt med enskilda människors öden, som vi kan närma oss de verkligt svåra frågorna, säger hon.

Länkar
Forum för levande historia
Svenska kommittén mot antisemitism
Om Hédi Frieds lärarpris

#Sjölins Gymnasium