Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia Academys interna utbildningar i februari och mars

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Förskollärare, lärare, rektor, administratör, kock, skolsköterska, skyddsombud – eller har du någon annan roll? Oavsett vilket uppdrag du har, håll utkik på utbildningswebben. Genom Academy erbjuder vi en mängd olika utbildningar inom olika områden. Nu startar vi en ny artikelserie på medarbetarwebben där vi varje månad lyfter fram spännande och intressanta internutbildningar.

I februari erbjuds ett 30-tal utbildningstillfällen, varav flera som webbinarier, alltså på distans. Här kan du läsa mer om tre av dem, som alla riktar sig till olika målgrupper.  Antalet platser på varje utbildning varierar och det är först till kvarn som gäller.

Lärmiljöer för att möta alla elevers behov

Med målet att förena pedagogik och specialpedagogik på skolan togs kursen Lärmiljöer för att möta alla elevers behov fram för nästan två år sedan. Kursen ger verktyg att utveckla processerna på skolan. Det är en omfattande utbildning som når många lärare och sedan starten har målet varit att göra skolornas undervisning mer tillgänglig för fler elever. Utbildningen riktar sig till skolledning, lärare och elevhälsa.

Anita Wåhlin är samordnande specialpedagog för AcadeMedias för- och grundskolor och ansvarig för utbildningen tillsammans med specialpedagogen Maja Lindqvist.

– Varje skola eller arbetslag som vill genomföra utbildningen väljer ut en eller flera ambassadörer, varav minst en person med specialpedagogisk kompetens, som går de grundläggande kurstillfällena. Sedan är det ambassadörernas uppgift att leda utbildningen på skolan, berättar Anita Wåhlin.

– Tanken är att alla medarbetare på skolan ska involveras i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet, säger hon.

Lekfull programmering i förskolan

På den här kursen får förskolepedagoger lära sig mer om hur man kan göra logik, matematik och programmering till en naturlig del av förskolans vardag. Med sig får deltagarna flera konkreta exempel på hur de kan introducera kodning för barnen med hjälp av material som redan finns på förskolan.

Annika Ros, som håller i kursen, undervisar i vanliga fall yrkeshögskolestudenter i programmering på EC Utbildning i Malmö. Hon menar att det är viktigt att få med sig en förståelse för programmering redan som barn.

– Målet är att man som medarbetare i förskolan ska kunna använda exempelvis programmeringsrobotar i vardagen, oavsett hur mycket förkunskap man har sedan tidigare. Det är nämligen viktigt att det inte bara är eldsjälarna på förskolorna som arbetar med logik och programmering, utan att alla pedagoger kan ta tillvara lärtillfällen i vardagen. Det gör att barnen får samma naturliga förhållningssätt till programmering som till exempelvis språk, säger hon.

Vegetarisk matlagning

För alla måltidsmedarbetare finns nu möjlighet att inspireras och ta del av smarta lösningar för att laga spännande maträtter utan animaliska proteiner i huvudrollen.

– Alla som arbetar i något av våra kök är välkomna att anmäla sig, likaså verksamhetsledare som vill få mer insyn i hur måltidsarbetet på förskolan eller skolan fungerar. Målet är samverkan och inspiration, berättar kursledare Rickard Lundberg som är måltidsansvarig på AcadeMedia.

– Många skol- och förskolekockar arbetar ensamma på sin enhet, och målet med kursen är samverkan och inspiration för vår måltidpersonal. Att träffa andra i samma situation och ta del av deras erfarenheter och kunskap kan göra att man blir en bättre kock och en bättre pedagogisk resurs i arbetslaget, säger han.

Läs mer och anmäl dig

Lärmiljöer för att möta alla elevers behov

Lekfull programmering i förskolan

Vegetarisk matlagning

Se alla kommande utbildningar här.

#AcadeMedia Academy #Academys utbildningar - månad för månad #Elevhälsa #Programmering #Skolmat