Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 7, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Nyheter om skolan

Regeringen föreslår nu tre lagändringar som påverkar skolan. En är att även fristående skolor ska omfattas av offentlighetsprincipen och innebär att alla skolor ska vara skyldiga att lämna ut allmänna handlingar på begäran. Den andra är en ändring i arkivlagen som ska göra kraven på kommunala och fristående skolor likvärdiga, och den tredje är att nyanställda ska behöva visa upp registerutdrag även i gymnasieskolan.

Dagens Industri publicerar tre artiklar om säkerhet och våldsförebyggande arbete i skolan. Artiklarna, som finns här, här och här, är låsta men berör ett viktigt ämne.

Debatt om skolan

Kvalitet och likvärdighet

Lars Sörqvist, Mats Deleryd, Niklas Blomqvist, med flera, ”Utredningen ignorerar forskning om kvalitet”, Svenska Dagbladet.

Helén Ängmo, Förskolan ger inte barn samma chanser till lärande, Dagens Samhälle.

Utbildning och pedagogik

Håkan Wallengren, Behöver utbildning även för nya yrken, Dagens Samhälle.

Rickard Vinde, Jenny Lundström, Lagstifta om rätten till läromedel, Dagens Samhälle.

Skollokaler och arbetsmiljö

Maritha Sedvallson, Sofia Olsson, Jakob Amnér, Lina Hultqvist, Gunilla Niss, ”Ökad tillförsel av frisk luft, sänkt temperatur i klassrummen och förbättrade elevprestationer hänger ihop”, Sydsvenskan.

Reinhold Heggenberger, Inhägna skolor och förskolor som i andra länder, Göteborgs-Posten.

Våra egna kanaler

Förskollärare, lärare, rektor, administratör, kock, skolsköterska, skyddsombud – eller har du någon annan roll? Oavsett vilket uppdrag du har, håll utkik på utbildningswebben. Genom Academy erbjuder vi en mängd olika utbildningar inom olika områden. Nu startar vi en ny artikelserie på medarbetarwebben där vi varje månad lyfter fram spännande och intressanta internutbildningar. Läs den första artikeln här.

I år fyller Hermods 120 år. Jubileet kommer att uppmärksammas på flera sätt under året och i tisdags inleddes firandet med en bokrelease på Fotografiska muséet i Stockholm. Bland deltagarna fanns Sveriges gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström (S) och tidigare utbildningsminister Jan Björklund (L). Läs mer i Hermods firar 120 år – lanserar jubileumsbok.

Det finns ämnen som både elever och lärare kan uppfatta som oerhört viktiga. Ett är källkritik. Det var tydligt när Rytmus i Malmö arrangerade en halv temadag tillsammans med föreläsaren Jack Werner och Sydsvenskans politiska chefredaktör Heidi Avellan. Rubriken på temadagen var Sanning, lögner och källkritik. Läs mer i Rytmuselever i jakt på sanningen.

Christian Ohlsson, lärare på Praktiska Gymnasiet i Örebro, har utvecklat arbetet med elevernas APL-dokumentation genom att skapa en digital loggbok med bildstöd. När eleverna på det industritekniska programmet är ute på arbetsplatsförlagt lärande (APL) hos företag använder de sina mobiltelefoner för att skapa ett mer omfattande bedömningsunderlag för läraren. Läs mer i Digital loggbok ger bättre APL-dokumentation.

Idag träffades cirka 140 studie- och yrkesvägledare (SYV) på Vägledarforum i Stockholm. SYV:are från hela länet bjuds in till det årliga eventet som arrangeras av samtliga aktörer inom AcadeMedias vuxenutbildning. Coachning av omotiverade elever samt vägledning för nyanlända är årets huvudteman. Läs mer i 140 SYV:are på AcadeMedias Vägledarforum.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan