Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Har du rätt adress till löneavdelningen?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sedan löneavdelningen blev en del av AcadeMedia för drygt ett år sedan har de ny adress. All post till löneavdelningen ska skickas till:

AcadeMedia lön
Box 213
101 24 Stockholm

Tyvärr skickas en del post fortfarande till Praktikertjänst, alltså den förra adressen. Carina Hillin är gruppchef på löneavdelningen och berättar varför det är viktigt att adressera rätt.

– Post som skickas till den förra adressen riskerar att tappas bort. Till exempel är det viktigt att reseräkningar med kvitton kommer fram till oss eftersom vi behöver originalkvittona för att kunna godkänna reseräkningarna. Först då kan vi betala ut ersättning för gjorda utlägg, säger hon.

Även telefonnumret ändrades när löneavdelningen flyttade till AcadeMedia.

Det nuvarande numret är: 0771-79 44 01.

#Lön