Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Har du rätt adress till löneavdelningen?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sedan löneavdelningen blev en del av AcadeMedia för drygt ett år sedan har de ny adress. All post till löneavdelningen ska skickas till:

AcadeMedia lön
Box 213
101 24 Stockholm

Tyvärr skickas en del post fortfarande till Praktikertjänst, alltså den förra adressen. Carina Hillin är gruppchef på löneavdelningen och berättar varför det är viktigt att adressera rätt.

– Post som skickas till den förra adressen riskerar att tappas bort. Till exempel är det viktigt att reseräkningar med kvitton kommer fram till oss eftersom vi behöver originalkvittona för att kunna godkänna reseräkningarna. Först då kan vi betala ut ersättning för gjorda utlägg, säger hon.

Även telefonnumret ändrades när löneavdelningen flyttade till AcadeMedia.

Det nuvarande numret är: 0771-79 44 01.

#Lön