Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Högt deltagande i kund- och medarbetarundersökningen

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

En stor andel av alla tillfrågade medarbetare, elever och vårdnadshavare har svarat på årets kund- och medarbetarundersökning, som nu är avslutad. I början av mars kommer de sammanställda resultaten från undersökningen och då börjar arbetet med att analysera dem för att ta reda på varje enhets förbättringsområden.

– Stort tack till alla som har arbetat för att få ett så högt deltagande som möjligt i kund- och medarbetarundersökningen! Det arbetet har gett resultat. Till exempel hade kundundersökningen högre svarsfrekvens i både grundskolan och gymnasieskolan i år jämfört med förra året, säger Christine Frenning, HR-strateg och ansvarig för kund- och medarbetarundersökningen.

Den preliminära svarsfrekvensen för kundundersökningen är 69 procent  för vårdnadshavare i förskolan, 67 procent för vårdnadshavare i grundskolan, 87 procent för elever i grundskolan och 79 procent för elever på gymnasiet.

– Svarsfrekvensen i medarbetarundersökningen är 80,5 procent vilket även det är en förbättring jämfört med förra året. Tack vare det höga deltagandet blir resultatet ett mer tillförlitligt underlag i det fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbetet, säger hon.

Resultaten kommer i början av mars

Kundundersökningens resultat går att hämta i enkätsystemet från och med den 6 mars och medarbetarundersökningens resultat skickas ut den 6 mars.

På medarbetarwebben finns material som du som chef kan använda om du känner att du behöver stöd och idéer kring hur du kan arbeta med resultatet tillsammans med medarbetarna.

– Som chef behöver du också avsätta tid till att återkoppla och analysera resultaten tillsammans med medarbetare, elever och vårdnadshavare. Att gå igenom och analysera resultaten är viktigt för verksamhetens fortsatta kvalitets- och utvecklingsarbete, säger Christine Frenning.

#Kund- och medarbetarundersökningen