Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 8, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Nyheter om skolan

Lärarnas Tidning skriver om att årets statsbidrag för läxhjälp blev översökt, vilket lett till att en del huvudmän blivit utan bidrag. Skolverket har prioriterat huvudmän med en låg andel elever som förväntas bli behöriga till gymnasieskolan.

Från våra verksamheter

Elever från ProCivitas i Helsingborg har fått i uppdrag från Helsingborgs stad att ta fram förslag på hur stadskärnan kan göras mer attraktiv. I Lokaltidningen Helsingborg kan man läsa om elevernas förslag.

24Kristianstad skriver om årets UF-mässa i Kristianstad, där ett UF-företag från Plusgymnasiet fick utmärkelsen Årets monter.

Debatt om skolan

Likvärdighet

Erik Bengtzboe (M), Stäng ner skolorna som inte sköter sig, Expressen.

Therese Guovelin, Anders Österberg, Stora samhällsklyftor kräver satsning på en likvärdig skola, Dagens Samhälle.

Gustav Fridolin (MP), Nu tar vi nästa steg – för en mer jämlik skola, Dagens Samhälle.

Skolpolitik

Johanna Jaara Åstrand, Skolan kan avgöra valet för många föräldrar, Dagens Samhälle.

Erik Bengtzboe (M), Regeringen blundar för skolans kunskapskris, Aftonbladet.

Våra egna kanaler

Än en gång visar det sig att yrkeshögskolan är en effektiv utbildningsform. Ny nationell statistik från Myndigheten för Yrkeshögskolan visar att 93 procent av de studenter som examinerades 2016 hade jobb sex månader efter avslutad utbildning. Läs mer i AcadeMedias YH-utbildningar leder till relevanta jobb. Även facksidan Industritorget har publicerat artikeln.

UF-företaget Consent, som drivs av tre elever på ProCivitas i Helsingborg, vill sprida kunskap och skapa debatt om samtycke i sexuella relationer. De arrangerar föreläsningar och workshops för högstadieelever och blev nyligen inbjudna till Sveriges utbildningsminister Gustav Fridolin för att dela med sig av sina idéer. Läs mer i ProCivitas-elever diskuterade samtycke med utbildningsministern.

På NTI Gymnasiet i Umeå bygger man just nu ett Active Learning Classroom (ALC). Projektet drivs i samarbete med forskare vid Umeå Universitet, som de kommande tre åren ska studera hur den fysiska miljön i ett ALC-klassrum påverkar undervisningen. Forskarna är intresserade av att studera hur elever och lärare arbetar, olika händelseförlopp och aktiviteter i rummet, samt hur lärare och elever interagerar med varandra. Läs mer i Forskning om ALC på NTI Gymnasiet i Umeå.

I morgon är Örnsköldsvik värd för Melodifestivalens fjärde deltävling. Men redan igår anlände artister och andra som är involverade i produktionen för att ladda upp på en gemensam välkomstfest. Delar av den ansvarade elever på Praktiska Gymnasiet i Ö-vik för. Läs mer i Praktiskas elever välkomnade Melodifestivalen till Ö-vik.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan