Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 9, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Nyheter om skolan

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv, skriven av Gabriel Heller Sahlgren, sammanfattas svar från en mätning gjord av Statistiska centralbyrån. Resultaten visar att lärare i friskolor är mer nöjda med sin arbetsplats än lärare i kommunala friskolor. Här kan du läsa mer om rapporten och här kan du ladda ner och läsa den.

Debatt om skolan

Läraryrket

Henrik Birkebo, Respekt för oss lärare är en överlevnadsfråga, Dagens Samhälle.

Yrkesutbildning

Alf Solander, ”Elevflykten stoppas inte med hårdare studier”, Svenska Dagbladet.

Digitalisering

Lovisa Victorin, Alla elever måste få en egen dator, Dagens Nyheter.

Anpassningar och särskilt stöd

Lars Ohly, Lars Berge-Kleber, Anne Lönnermark, Ann-Kristin Sandberg, Dagens skola är inte för alla barn, Dagens Samhälle.

Våra egna kanaler

I onsdags arrangerade AcadeMedia en kurs i vegetarisk matlagning på Vittra Södermalm. Kockar från olika förskolor och skolor träffades för att få inspiration till att laga mer mat utan animaliska produkter i huvudrollen. Rickard Lundberg höll i kursen, och den mat som kockarna lagade blev lunch för hungriga barn och elever på Vittra Södermalms fritidshem. Läs mer i Vegetariskt, säsongsanpassat och tillagat från grunden.

IT-Gymnasiet i Örebro får Örebro kommuns kvalitetspris 2017. Priset delades ut på Örebrogalan som anordnades under torsdagskvällen, för att uppmärksamma en verksamhet som med systematisk utveckling förbättrar sin service till medborgarna. Kollegialt lärande och tät uppföljning av elevernas måluppfyllelse är framgångsfaktorer på IT-Gymnasiet i Örebro, som bland annat lett till 100 procent gymnasieexamen bland de som fullföljde sin utbildning 2017. Läs mer i IT-Gymnasiet Örebro får kommunens kvalitetspris.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan