Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 12, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Nyheter om skolan

Skolvärlden skriver om en rapport från Luleå Tekniska Universitet, som handlar om lärares arbetsmiljö. I artikeln intervjuas bland andra Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på AcadeMedia.

Från våra verksamheter

Helsingborgs Dagblad skriver om två elever från Drottning Blankas Gymnasieskola i Helsingborg som vann Gymnasie-SM i turism som anordnades i helgen.

Mariestads-Tidningen skriver om det lag från Plusgymnasiet i Skövde som representerade skolan på Stylist-SM, en tävling mellan Plusgymnasiets och Drottning Blankas gymnasieskolas stylistelever.

Debatt om skolan

Arbetsmiljö i skolan

Malin Lernfelt, Keps på skoltid löser inte problemet, Expressen.

Annelie Karlsson, Anna Sjölund, Agneta Björck, Jiang Millington, Georgios Karpathakis Jaenson, Många barn behöver keps i klassrummet, Expressen.

Våra egna kanaler

AcadeMedia har vid en granskning av dotterbolaget Hermods, som bedriver sfi-undervisning i Malmö på uppdrag av Malmö stad, identifierat att Hermods Malmö har lämnat felaktig information till uppdragsgivaren om vilka lärare som undervisat deltagarna. Tre chefer i olika positioner har entledigats från sina tjänster. Läs mer i AcadeMedia har startat utredning av Hermods Sfi-uppdrag i Malmö.

AcadeMedia är en av samarbetspartnerna i Nacka kommuns nya satsning Vercity som inviger sin pilotverksamhet nu på fredag. Tanken med Vercity är att det ska vara en plats för högre studier, kreativ utveckling och lärande. Förutom AcadeMedia är även statens forskningsinstitut RISE, Företagsekonomiska Institutet (FEI) och Nackademin med i satsningen. Läs mer i AcadeMedia deltar i Nackas satsning på Vercity.

NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet har inlett ett samarbete med det statliga forskningsinstitutet RISE – Research Institute of Sweden. Partnerskapet är en del i den långsiktiga satsning som de båda verksamheterna gör för att rusta sina 26 skolor för framtiden. Läs mer i NTI Gymnasiet och IT-Gymnasiet ingår partnerskap med RISE.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan