Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Servicewebben – svaret på nästan allt

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 17 april lanseras Servicewebben på AcadeMedias medarbetarwebb. Där samlas i ett första steg all support för IT- och löneärenden.

– Alla som jobbar på AcadeMedia får en samlad plats för att ställa frågor och lägga beställningar, dessutom blir det lättare att på egen hand hitta svaren på många av de frågor man har, säger Carina Gustafsson, chef för AcadeMedias IT-support.

En av de saker som Carina Gustafsson lyfter fram är att Servicewebben kommer ha en intelligent sökfunktion. Om man skriver ”mail” i sökrutan kommer det upp ett antal olika alternativ och förslag redan medan man skriver.

– Vi har alla brottats med olika system där alla lönefrågor hanterats via mail, IT-supporten har haft chatt, delvis mail, och en hel del guider på webben. Nu får vi ett samlat servicecentrum. Det blir bättre för dem som behöver hjälp, samtidigt som vi som ska hjälpa till får nya möjligheter att ge rätt support.

Ett av målen är att Servicewebben ska förenkla administrationen vid nyanställningar och avslut. Det är mycket som ska göras när en ny medarbetare börjar eller slutar, här kommer allt sådant kunna samlas på ett ställe och risken för administrativa fel kommer minska. Vid lansering kommer det finnas ett viss funktionalitet kring nyanställning, och under 2018/19 kommer detta löpande utvecklas och även inkludera avslut.

Samtidigt som Servicewebben lanseras stängs de tidigare kontaktvägarna till IT-support och löneavdelningen. De som mailar löneavdelningen eller försöker logga in i IT:s system ”ServiceCenter” kommer att få ett mail, eller en pop-up på webben, som berättar vad de ska göra för att hamna rätt. Det kommer även i fortsättningen att gå att ringa till både IT och lön. Chatten till IT kommer att finnas kvar.

– Vi har en gemensam vision om att ge chefer och medarbetare ett samlat och bättre stöd från AcadeMedias supportfunktioner. Nu lanserar vi en första version. Vi kommer därefter kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla Servicewebben utifrån användarnas feedback och med fler funktioner, säger Carina Gustafsson.

#IT #Lön #Servicewebben