Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Läromedlet Schoolido – gratis för AcadeMedias skolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Sedan 2016 är AcadeMedia delägare i Schoolido som är ett digitalt läromedel för elever, lärare och föräldrar. Schoolido innehåller tolv ämnen som alla följer kursplanen och kvalitetssäkras av lärare och lektorer. Läromedlet riktar sig i dagsläget till årskurs 7-9 men till hösten utökas det med matte/NO för årskurs 4-6.

Nationellt har fler än 43 000 personer registrerat sig i Schoolido sedan starten och för AcadeMedias skolor är läromedlet gratis.

– Vi har valt att erbjuda våra skolor Schoolido men varje skola får själv avgöra om och hur man vill använda läromedlet. Som delägare har vi också möjlighet att påverka utvecklingen, och just nu ingår en handfull AcadeMedia-lärare i en pilotgrupp som testar och tycker till om de nya matte/NO-delarna, säger Petter Hallman, IT-direktör på AcadeMedia.

Angelica Klasson på Schoolido, som själv har en bakgrund som lärare, menar att det finns flera användningsområden och vägar in i Schoolido.

– Vi ser att skolorna använder läromedlet på lite olika sätt. En del använder det som ett läxhjälpsverktyg efter skoltid, andra låter eleverna använda Schoolido som en faktabank där all information de hittar är kvalitetssäkrad och relevant för årskursen. Sen är det många skolor som kommit ännu längre och använder läromedlet som en integrerad del i undervisningen, som enda läromedel eller som ett komplement till andra läromedel. Eftersom Schoolido är enkelt att integrera med till exempel Google Classroom och Schoolsoft ser vi att fler och fler skolor upptäcker hur enkelt det är att komma igång, säger hon.

– Det finns med andra ord inte ett sätt som är rätt och just flexibiliteten är en av styrkorna med Schoolido, tillsammans med den vetenskapliga grunden och tydliga kopplingen till kursplanen, säger Angelica Klasson.

Pris för bästa utbildningssajt 2018

I Schoolido finns olika typer av material, som artiklar, quiz, och filmer. Det finns också ett frågeforum där elever kan hjälpa varandra, samt en hel avdelning där man kan träna på nationella prov i årskurs 9.

Nyligen utsåg InternetWorld Schoolido till Sveriges bästa utbildningssajt 2018. I motiveringen lyfter de bland annat fram att Schoolido lagt kraft på att göra tjänsten tillgänglig för alla, exempelvis genom att man kan få texter upplästa och översatta till olika språk.

Totalt har 61 av AcadeMedias grundskolor registrerat sig hos Schoolido och Angelica Klasson menar att det finns en digital mognad hos AcadeMedias lärare.

– AcadeMedia ligger långt fram i digitaliseringen jämfört med många andra skolhuvudmän. Det märks att lärarna har jobbat med Google Classroom länge och då har man ett naturligt försprång. Sen ska det sägas att tröskeln till att börja använda Schoolido är låg oavsett, det är ett väldigt enkelt digitalt läromedel, säger hon.

Vill du veta mer eller komma igång? Kontakta Angelica Klasson på angelica.klasson@schoolido.se eller 0735 29 93 42.

Schoolido är gratis för alla AcadeMedias skolor.

Se mer: www.schoolido.se

#Schoolido