Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

“Viktigt att elever kommer i kontakt med politiken”

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

I dag anordnade IT-Gymnasiet i Sundbyberg en politikerdag på skolan. Samtliga partier i kommunfullmäktige bjöds in för att eleverna skulle få möjlighet att lära sig mer om vad de står för och vilken politik de driver.

– Det är viktigt att elever kommer i kontakt med människor som påverkar Sverige i olika riktningar, för att kunna ifrågasätta, diskutera och ställa sina frågor. Det blir också ett tillfälle att lära sig mer om politiskt arbete, säger Maria Blonde Andersson, som bland annat undervisar i samhällskunskap på IT-Gymnasiet i Sundbyberg.

– I vårt uppdrag som skola ingår det att fostra toleranta och demokratiska medborgare som respekterar demokratins grundläggande rättigheter, och då är det viktigt att alla partier som blivit inröstade i Sundbybergs kommunfullmäktige bjuds in. Våra sistaårselever får rösta i höstens val, så en anledning till att vi anordnar den här dagen är att de ska få en organiserad möjlighet att prata med politiker och ställa sina frågor inför valet, säger Maria Blonde Andersson.

Skolverket uppmuntrar politikerbesök

Sedan den 1 januari i år finns det nya bestämmelser i skollagen för vad skolor måste förhålla sig till när de bjuder in politiska partier och Skolverket uppmuntrar skolor att skapa möjligheter för elever att träffa politiker.

Eleven Mohammed som läser el- och energiprogrammet på IT-Gymnasiet i Sundbyberg tycker att det är bra att partierna i Sundbybergs kommunfullmäktige bjudits in till skolan.

– Det är snart val och många här på skolan är ju 18 år och ska rösta. Jag har inte fått så mycket information om partierna så att de kommer hit känns jättebra, så att man kan få reda på vad de står för, säger han.

Lokalen är full av elever som går från bord till bord för att prata med de inbjudna politikerna. Några partier representeras av sina ungdomsförbund, andra av moderpartiet. Robin Sällström, distriktsledamot i Centerpartiets ungdomsförbund (CUF) i Storstockholm, gillar IT-Gymnasiets initiativ.

– Det är viktigt att kunna fånga upp dem som nu blir vuxna och ska få rösta i valet. Vi vill bidra till att de blir medvetna om vilka alternativ som finns och vilken politik vi står för, så att de kan göra seriösa och ansvarsfulla val, säger han.

“Viktigt att få delta i politiska diskussioner”

Robin Sällström upplever att det politiska engagemanget hos unga delvis är kopplat till socioekonomiska faktorer.

– Generellt så verkar unga med högre socioekonomisk status vara mer engagerade och veta mer om svensk politik. Det är naturligtvis synd, säger han.

Matilda Boden, styrelseledamot för Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom i Storstockholm, tycker att gymnasiebesök är viktiga.

– Jag hade själv inte så mycket kontakt med politik förrän jag började gymnasiet och det är givetvis viktigt att fler får träffa politiker och delta i politiska diskussioner, säger hon.

– Mitt tips till förstagångsväljarna på den här skolan är att läsa på om alla partier, men också att rösta lite med hjärtat.

#IT-Gymnasiet