Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Säkrare och snabbare service

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag får du lättare, säkrare och snabbare svar på allt som rör IT och lön. Nu lanserar AcadeMedia servicewebben, en del av medarbetarwebben – vårt intranät. Där kan alla medarbetare få hjälp med lönefrågor, IT-frågor och lägga IT-beställningar.

Genom att använda sökfunktionen får du snabbast svar på många av dina frågor.

Servicewebben når du här på medarbetarwebben. Du loggar in med de uppgifter du har till ditt vanliga konto. De är oftast samma som de du har för exempelvis din arbetsdator, Schoolsoft eller mailkonto. Om du saknar eller har glömt dina inloggningsuppgifter kontakta din närmaste chef.

Det här innebär att du inte längre kan kontakta löneavdelningen via mail. Istället lägger du ett ärende i den nya servicewebbben. Alla dokument som du tidigare har mailat in ska du nu skicka in via servicewebben. Precis som tidigare kan du också ringa till löneavdelningen.

På servicewebben har vi också samlat allt som rör IT – guider, felanmälan, information om driftstörningar och beställningar. Du kan fortsatt ringa och chatta med IT-support.

Servicewebben kommer löpande utvecklas och omfatta mer. Men nu tar vi ett första steg till att samla ärenden i samma system. På det sättet ökar säkerheten och det går snabbare att få hjälp av rätt person.

#IT #Lön #Servicewebben