Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 16, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Eleverna på Plusgymnasiet i Göteborg fick under torsdagen välja om de ville stanna hemma eller komma till skolan. Anledningen var att skolan för en tid sedan tagit emot ett hot riktat mot torsdagens nationella prov. Polisen bedömde att det inte fanns någon ökad hotbild mot skolan, men för att höja tryggheten fanns ändå personal från AcadeMedias säkerhetsföretag på plats. Läs mer i Göteborgs Tidning.

Skaraborgs Allehanda skriver om elever på Plusgymnasiet i Skövde som uppfunnit och tillverkat nya typer av väckarklockor som en del av teknikundervisningen.

Debatt om skolan

Pedagogik och undervisning

Elisabet Knutsson (MP), Niclas Malmberg (MP), Nu förbättrar vi tillgången till böcker i förskolan, Dagens Samhälle.

Rolf Ekelund, ”Metodfrihet ska råda i den svenska skolan, Björklund”, Svenska Dagbladet.

Gulan Avci (L), Gör förskolan obligatorisk för nyanlända barn, Dagens Samhälle.

Läraryrket

Johanna Jaara Åstrand, Lovande skolförslag möts med politisk tystnad, Dagens Samhälle.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan