Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

AcadeMedia Academys interna utbildningar i maj

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu är det inte långt till sommarlovet, men ännu har du möjlighet att anmäla dig till flera av Academys interna utbildningar. Oavsett vilken verksamhet du arbetar i eller vilken roll du har så finns det spännande kurser för dig. Det här är tredje delen i den artikelserie där vi varje månad lyfter fram spännande och intressanta internutbildningar.

Ny webbutbildning för alla medarbetare inom AcadeMedia

I dag lanserar AcadeMedia Academy webbutbildningen ”Dataskyddsförordningen – en utbildning för alla medarbetare”. Den handlar om vikten av att skydda våra barns, elevers och vuxendeltagares integritet och rättigheter när vi behandlar deras personuppgifter. Det gäller även när man behandlar sina kollegors uppgifter. Utbildningen har tagits fram eftersom personuppgiftslagen inom kort ersätts av den nya, europeiska dataskyddsförordningen som ibland kallas GDPR (General Data Protection Regulation).

I utbildningen får du lära dig grunderna i den nya lagen och du får även praktiska tips och råd för att du ska känna dig trygg när du behandlar personuppgifter i ditt dagliga arbete. Läs mer om GDPR och webbutbildningen här.

Funktionell kvalitet – förskolans måluppfyllelse

Funktionell kvalitet är ett gemensamt verktyg för alla AcadeMedias förskolor och består av två kompletterande delar, förskolans måluppfyllelse och förskolans pedagogiska processer. Utbildningen som handlar om just detta är en så kallad Styrd Helpdesk och vänder sig till alla som arbetar i förskolan. Under dagen får du möjlighet att fördjupa din förståelse för läroplanens mål, målens innebörd, bedömning av måluppfyllelse och funktionell kvalitet som ett redskap för ökad måluppfyllelse.

– I juni ska alla verksamheter sätta sig ner för att bedöma hur den egna förskolans måluppfyllelse ser ut utifrån läroplanen. I det här skedet tittar verksamheterna på i vilken utsträckning barnen har fått det som de har rätt till enligt läroplanen, säger Helen Engdahl som håller i utbildningen.

Om du går den här utbildningen får du fördjupade kunskaper om läroplanens mål som hjälper dig när ni ska bedöma måluppfyllelsen i din verksamhet”, Anmäl dig till utbildningen här.

Lågaffektivt bemötande

Lågaffektivt bemötande är ett förhållningssätt som hjälper personal att bemöta elever på ett sätt som minskar risken för att konflikter eskalerar. Det är även ett förhållningssätt som förebygger att konflikter uppstår i framtiden.

– Under utbildningen kommer vi bland annat att ge deltagarna verktyg för att lugna ner en situation genom kroppsspråk. De ska också få med sig strategier för att se sina egna reaktioner och idéer om hur de kan hjälpa sig själva att bli den pedagog de vill vara för eleverna, säger Malin Bruhn som är samordnande psykolog på AcadeMedia grundskolor och håller i utbildningen.

– Deltagarna kommer att få med sig ett sätt att analysera situationer som uppstått och få idéer kring hur de kan förebygga att de uppstår igen, samtidigt som de fortsätter att vägleda eleverna i sin utveckling, säger Malin.

Anmäl dig till utbildningen här.

Externa utbildningar

Snart är det dags för betygssättning. Skolverket håller webbutbildningar om bedömning och betygssättning för årskurs 4-6 i grundskolan och grundsärskolan, samt årskurs 7-9 i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Läs mer här.

På Skolverkets hemsida finns också svar på vanliga frågor om betygssättning.

Alla utbildningar

Hittade du ingen utbildning som passade dig? Här finns alla utbildningar.

Har du idéer om utbildningar eller saknar du någon? Kontakta academy@academedia.se

#AcadeMedia Academy #Academys utbildningar - månad för månad #GDPR #Skolverket #Systematiskt kvalitetsarbete