Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Personalwebben stängd idag klockan 15-18

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Idag, torsdagen den 26 april, är personalwebben stängd mellan klockan 15.00 och 18.00. Därefter är systemet öppet som vanligt igen.

Personalwebben är det system där du gör din tidrapport och reseräkning. Läs mer om personalwebben här.

 

#Driftmeddelande #Lön