Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Förstklassig Skola i Nyköping samlar 120 medarbetare

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Just nu samlas 120 medarbetare på AcadeMedias skolor i Nyköping på den gemensamma inspirations- och kompetensutvecklingsdagen Förstklassig Skola. Alla medarbetare på Nyköpings Friskola, som ingår i Pysslingen Skolor, Vittra Kungshagen, Framtidsgymnasiet och LBS Kreativa Gymnasiet är inbjudna.

– Det här är andra året vi samlar alla medarbetare på AcadeMedias grund- och gymnasieskolor i Nyköping på Förstklassig Skola, och vi är verkligen glada att vi kan erbjuda våra medarbetare den här möjligheten att samverka mellan skolorna, säger Johan Skeppstedt, rektor på Vittra Kungshagen.

– Syftet med dagen är att inspirera och att ge våra medarbetare möjlighet att lära om och reflektera kring digitalisering, samarbete och inkludering. Om vi kan utöka samarbetet både inom och mellan våra skolor kan vi skapa riktigt bra utbildning i Nyköping, säger Lotta Bartosch, rektor på Nyköpings Friskola som ingår i Pysslingen Skolor.

Milad Mohammadi
Milad Mohammadi

Deltagarna får lyssna på en föreläsning av Milad Mohammadi och delta i en gemensam workshop om digitalisering, samarbete och ledarskap. Mycket fokus ligger på hur undervisningen kan utvecklas.

Veronica Thunborg, kvalitetsutvecklare inom AcadeMedias grundskolor, berättar om en studie som visar att de skolor som är mest framgångsrika är de som bland annat har ett välutvecklat internt samarbete och rektorer med ett målinriktat ledarskap.

– Det som kännetecknar en framgångsrik skola är att det finns samförstånd och samordning, och att man som lärare förväntas samarbeta och dela med sig av sina erfarenheter, säger hon.

– Dessutom har medarbetarna på de framgångsrika skolorna en gemensam syn på att det är elevernas lärande och kunskapsutveckling som är det viktiga, och att det är de professionellas ansvar att eleverna får förutsättningar att nå målen. På skolor som är mindre framgångsrika samarbetar man inte alls på samma sätt med varandra, dessutom skyller man gärna på eleverna när de inte når kunskapsmålen, berättar Veronica Thunborg.

Samarbete skapar framgångsrika skolor

– Mina kollegor på de andra Framtidsgymnasierna sitter långt bort och det är därför svårt att träffas och samarbeta tillsammans. Med Förstklassig Skola kan jag och mina medarbetare samverka med de andra skolorna här i Nyköping. Det blir mer långsiktigt hållbart och vi gör ju nästan samma sak bara på olika skolor, säger Ann-Sofi Forsberg, rektor på Framtidsgymnasiet.

– Tillsammans med medarbetarna, som representerar så mycket värdefull kompetens, skapar vi en utvecklande dag, säger Henrik Ericsson, rektor på LBS Kreativa Gymnasiet.

#Framtidsgymnasiet #Förstklassig skola #LBS Kreativa Gymnasiet #Nyköping #Nyköpings Friskola #Pysslingen Skolor #Vittra #Vittra Kungshagen