Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 18, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Lokaltidningen i Lund skriver om en elev på NTI-Gymnasiet i Lund som tog guld i tävlingsgrenen It, nätverk och systemadministration på Yrkes-SM som anordnades i Uppsala i helgen.

Debatt om skolan

Skolledaryrket

Jörgen Håkansson, ”Kraven har redan ökat på skolledarna. De tar ansvar i en väldigt utsatt situation”, Sydsvenskan.

Arbetsmiljö i skolan

Marie-Louise Luther, Erica Bloom, Dan Norbäck, Våra barn blir sjuka av mögliga skolor, Aftonbladet.

Kerstin Evelius, Psykisk ohälsa minskas inte av fler skolreformer, Dagens Samhälle.

Skolans demokratiuppdrag

Hédi Fred, Christer Mattsson, Åsa Fahlén, Ödesfråga att stärka skolans demokratiarbete, Göteborgs-Posten.

Välja skola

Ulla Hamilton, Stefan Koskinen, Alla föräldrar ska välja skola, Dagens Samhälle.

Jonas Vlachos, Nej – skolval bryter inte segregationen, Dagens Samhälle.

Karin Pleijel (MP), Så bryter vi segregationen i skolan, Göteborgs-Posten.

Våra egna kanaler

Veckans tre artiklar är alla på samma tema och kan därför gärna läsas som en helhet. Ämnet är kunskapsuppföljningar som en del av skolornas systematiska kvalitetsarbete.

Att ha bra koll på varje elevs kunskapsutveckling är en förutsättning för att nå goda resultat. Därför har AcadeMedias grund- och gymnasieskolor i flera år jobbat med proaktiva uppföljningar av elevernas kunskapsresultat. Syftet med uppföljningarna är att i god tid kunna göra de ytterligare insatser som behövs för att alla elever ska nå målen. Läs mer i Steget före med regelbundna kunskapsuppföljningar.

Alla skolor som ingår i AcadeMedia jobbar med proaktiva kunskapsuppföljningar i någon form, inom LBS använder man sig av betygsprognoser. LBS som huvudman har beslutat att alla skolor ska göra betygsprognoser minst två gånger per läsår, och i artikeln ”Betygsprognoserna är som ett skyddsnät” kan man läsa om hur LBS Kreativa Gymnasiet i Stockholm arbetar med proaktiva uppföljningar av elevers kunskapsresultat.

På Karl Johans skola i Örebro, som ingår i Pysslingen Skolor, tar lärarna ett gemensamt ansvar för elevernas lärande. Här finns tydliga strukturer för regelbunden uppföljning av elevernas kunskapsutveckling och en särskild skolutvecklingsgrupp som jobbar med skolans pedagogiska utveckling. Läs mer i ”Vi har ett gemensamt ansvar för alla skolans elever”.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan