Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Många talangfulla medarbetare vill utveckla sitt ledarskap

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

För fjärde året i rad arrangerar AcadeMedia Academy Talangprogrammet för blivande ledare. Talangprogrammet riktar sig till medarbetare som har visat intresse för ledarskap och som bedöms ha god potential att bli chefer. Det är chefer och verksamhetschefer som nominerar medarbetare till programmet, och i år har det kommit in över 100 nomineringar. Det är mer än dubbelt så många som förra året.

Just nu pågår Assessment Center – en gedigen urvalsprocess för att säkerställa att programmet blir väl investerad tid för dem som går det. Syftet med Assessment Center är att identifiera styrkor och utvecklingsområden som är direkt kopplade till ett framtida ledarskap. Som grund för Assessment Center ligger AcadeMedias ledarprofil. Av de 100 nominerade kommer 30 personer bli antagna till programmet som pågår mellan september 2018 och maj 2019.

– Det är väldigt roligt att träffa alla kompetenta medarbetare som har nominerats! De är engagerade och har många intressanta erfarenheter med sig. Innan de kommer hit har de fått göra arbetspsykologiska tester och skickat in sitt CV. Väl på plats får de göra intervjuer och övningar i grupp och enskilt, berättar Saskia Skogman, som är projektledare för urvalsprocessen.

”Vi kan hjälpa alla nominerade att utvecklas”

Det har snart varit 15 träffar i Göteborg och Stockholm med de nominerade och vid varje tillfälle har det funnits olika bedömare. Bedömarna har varit chefer med lång erfarenhet av ledarskap samt specialister från HR. Alla har genomgått en utbildning i att agera bedömare vid Assessment Center. De har intervjuat och bedömt de nominerades insatser vid övningarna.

Cecilia Hansen, som är rektor på Jorielskolan och dessutom blev utsedd till Årets ledare vid Ledarforum 2017, har varit en av bedömarna.

– Hela konceptet med Assessment Center är väldigt roligt och givande. Det är en viktig del i AcadeMedias ledarförsörjning. De som blir antagna till Talangprogrammet kommer att bli rustade för ledarrollen och få insikt i vad det innebär att vara ledare på ett väldigt bra sätt. De får en förstärkt grund att stå på, säger hon.

– Det är väldigt intressant att träffa personer från olika verksamheter, skolformer och bakgrunder och att få se hur de arbetar tillsammans i övningar. När man anställer en person så får man oftast bara se en sida av personen genom intervjun. Under de timmar som vi träffar de nominerade under Assessment Center hinner vi skapa oss en bredare bild, vilket är väldigt intressant, säger Åsa Lundgren, som är HR-partner på AcadeMedias förskolor och också har bedömt de nominerade.

Karin Widengren är också bedömare och arbetar till vardags som HR-partner på gymnasiesegmentet. Hon tycker också att det är intressant att se hur personernas sidor kommer fram i olika sammanhang under dagen.

– Alla får möjlighet att skina på olika sätt i övningarna. Det gör att vi också kan hjälpa dem att utvecklas inom fler områden, säger hon.

Efter Assessment Center får varje nominerad person feedback kring sin insats.

– Oavsett om man kommer med i programmet eller inte så hoppas vi att alla deltagare känner att de är en erfarenhet rikare, säger Saskia Skogman.

#AcadeMedia Academy #Talangprogrammet