Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Hänt i veckan – vecka 19, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

Sveriges Radio skriver om att polisen lägger ner förundersökningen om SFI-undervisningen i Malmö. Malmö stad polisanmälde när det upptäcktes att Astar, som ingår i Thoréngruppen, och Hermods lämnat felaktiga uppgifter om vilka lärare som undervisat deltagarna.

Debatt om skolan

Betyg och bedömning

Daniel Sandin, Sluta hacka på nya betygssystemet, Aftonbladet.

Anders Morin, Johan Olsson, Så bekämpar vi betygsinflationen, Dagens Samhälle.

Skolpolitik

Ulf Kristersson, Benjamin Dousa, Kön, klass eller klan får inte avgöra din framtid, Expressen.

Våra egna kanaler

AcadeMedia blir delägare i EdTech-företaget Hypocampus, som har utvecklat en digital lärplattform för läkarstudenter. Lärplattformen bygger på evidensbaserad kunskap om hur hjärnan fungerar och hur människor bäst lär sig. Företaget har fått sitt namn från hippocampus som är den del av hjärnan som är central för minnet. Läs mer i AcadeMedia blir delägare i EdTech-företaget Hypocampus.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan