Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Coronavirus - information

Med anledning av spridningen av coronaviruset har vi samlat AcadeMedias riktlinjer och övrig information på vår webb.
Informationen uppdateras kontinuerligt.

Läs mer om AcadeMedias riktlinjer här

Tio skolor blir KLARA Teoretiska Gymnasium

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under hösten 2018 kommer KLARA Gymnasium att byta namn till KLARA Teoretiska Gymnasium, och i samband med det växer organisationen med sex skolor. Det är Mikael Elias Gymnasium i Stockholm, Sollentuna, Göteborg och Sundsvall, samt Hermods Gymnasium i Stockholm och Malmö som blir en del av KLARA Teoretiska Gymnasium.

Sammanslagningen innebär att KLARA kommer att ha tio gymnasieskolor, den sydligaste i Malmö och den nordligaste i Sundsvall. De fyra KLARA-skolor som finns redan idag ligger i Stockholm, Karlstad och Linköping.

– Målet är att skapa ännu bättre förutsättningar för skolorna att utveckla sina utbildningar. Vi skapar en riktigt stark utbildningsorganisation som kombinerar det som gör varje skola unik med styrkan i att jobba tillsammans, säger Joakim Molander, verksamhetschef inom AcadeMedias gymnasieskolor där KLARA Teoretiska Gymnasium ingår.

Fokus på universitetsförberedande studier och socialt engagemang kommer att vara kännetecknande för skolorna.

– Vi kommer att jobba för god samverkan med lokala universitet, satsa på internationella projekt och ha nationella forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyten. Detta ska vara självklara och bestående inslag på KLARA Teoretiska Gymnasium, säger Joakim Molander.

De tio skolorna har redan idag många gemensamma nämnare och ett likartat programutbud med bland annat ekonomiprogrammet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. De program som skolorna erbjuder idag kommer de även ha framöver – och utveckla vidare.

– Arbetet med att staka ut vägen framåt har redan påbörjats tillsammans med skolornas rektorer och lärare. Detta är en satsning som vi gör tillsammans och det vi ser nu är egentligen bara startskottet. Det finns naturligtvis en enorm samlad kompetens på de här tio skolorna och det känns väldigt inspirerande att få göra den här resan tillsammans med alla medarbetare, säger Joakim Molander.

Kontakt

För mer information, kontakta Joakim Molander, 070 289 01 51.

#Hermods Gymnasium #Joakim Molander #KLARA gymnasium #KLARA Teoretiska Gymnasium #Mikael Elias Gymnasium #Organisation