Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Veronica Rörsgård blir ny chef för AcadeMedias förskolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den 13 augusti blir Veronica Rörsgård ny chef för AcadeMedias förskolor. Hon kommer närmast från en roll som HR- och IT-direktör på Skanska, och 2016 utsågs hon till årets HR-chef på Chefgalan.

– Det känns väldigt kul att få bli en del av landets största utbildningsföretag. Min bild av AcadeMedia är att det är ett företag som står för kvalitet och god utbildning på alla nivåer. Att få jobba med förskolan känns särskilt inspirerande eftersom den är så viktig ur ett samhällsperspektiv, en bra förskola kan skapa goda förutsättningar för ett livslångt lärande hos alla barn, säger Veronica Rörsgård.

Hon har många års erfarenhet av att arbeta med kompetensförsörjning, ledarskap och organisationsutveckling, och 2016 prisades hon för sitt ledarskap när hon utsågs till årets HR-chef på Chefgalan. Nu ser hon fram emot att få vara med och fortsätta utveckla AcadeMedias förskoleverksamhet.

– Det är bara genom att leverera riktigt bra kvalitet i allt vi gör som vi kan få medarbetare och vårdnadshavare att välja oss. Att bedriva förskoleverksamhet handlar om förtroende och AcadeMedias fristående förskolor tar varje dag emot fler än 8 000 barn. Det ska bli fantastiskt att få vara med och förvalta det förtroendet, säger Veronica Rörsgård.

Lisa Oldmark är HR-direktör på AcadeMedia.

– När det gäller pedagogisk utveckling finns det en gedigen kompetens inom AcadeMedias förskolor och verksamheterna håller dokumenterat hög kvalitet. Men att jobba med utbildning kräver ständigt fokus på utveckling, och med de erfarenheter och nya perspektiv som Veronica bidrar med kommer hon att bli en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en ännu starkare utbildningsorganisation, säger hon.

Veronica Rörsgård kommer att ingå i AcadeMedias koncernledning och rapportera till VD Marcus Strömberg.

För mer information kontakta

Lisa Oldmark, tillförordnad segmentschef AcadeMedia för- och grundskolor

E-post: lisa.oldmark@academedia.se

Telefon: 070-761 47 60

Veronica Rörsgård, blivande förskolechef för AcadeMedias förskolor

Telefon: 0730-551720

Fakta Pysslingen Förskolor

Pysslingen Förskolor har ända sedan starten för 30 år sedan haft siktet inställt på att skapa stimulerande och inspirerande förskolor där grunden är barnets naturliga upptäckarglädje, vetgirighet och nyfikenhet. Vi blandar guldkornen från flera metodiker så att varje barn får rätt stimulans. Vi är drygt 1 600 medarbetare fördelat på 115 enheter i Stockholm, Mälardalen och Skåne där alla medarbetare fokuserar på att uppfylla löftet om omsorgsfullt lärande i världsklass – varje dag.

Pysslingen är en del av AcadeMedia, Sveriges största utbildningsföretag. Vi är verksamma i hela utbildningskedjan: förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning.

#För- och grundskola #Förskola #Pysslingen Förskolor #Veronica Rörsgård