Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Varannan medarbetare GDPR-utbildad

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Några dagar har gått sedan den nya dataskyddslagen (GDPR) började gälla. För AcadeMedia skedde övergången helt odramatiskt, inte minst tack vare att varannan medarbetare i Sverige nu gjort den obligatoriska webbutbildningen.

AcadeMedias webbutbildning i GDPR ger en introduktion och en bra grund i en ny lag som påverkar alla i skol- och utbildningssverige.

– Det känns riktigt bra att fler än 6 000 personer i koncernen gått utbildningen, på bara en månad, säger Karin Jensen, dataskyddsombud på AcadeMedia. Det vittnar om ett starkt engagemang bland chefer och medarbetare. Det gör att vi nu bygger en gemensam kunskapsbas, en av grundstenarna för att kunna leva upp till det ökade kravet på att skydda barns, elevers, vuxendeltagares och medarbetares integritet.

Liselott Borefalk och Viktor Olson var båda tidigt ute med att göra webbutbildningen.

– Jag trodde i vissa fall att lagen var hårdare på några frågor där jag först svarade fel. Efter utbildningen känner jag mig lugnare över hur jag ska hantera personuppgifter i mitt arbete. Därför tycker jag det är jättebra och viktigt att alla gör utbildningen, säger Liselott Borefalk som arbetar som rektorsassistent på LBS Halmstad.

Även ögonfärg kan klassas som personuppgift

– GDPR är en stor grej. Det känns skönt att ha gjort utbildningen för nu känner jag mig mer trygg, säger Viktor Olson, lärare i idrott och hälsa på Brevik Skola inom Pysslingen Skolor.

– Det var intressant att se hur mycket som kan klassas som personuppgifter, till och med ögonfärg. Jag kommer att tänka till både en och två gånger nu, till exempel att mail kan hamna på väldigt många olika platser när man är uppkopplad överallt. Förut var jag lite tveksam till molnlösningar men nu förstår jag att de kan vara säkrare.

Har du ännu inte gjort AcadeMedias obligatoriska webbutbildning i GDPR, gör den nu! Du hittar den här. Fungerar bäst på dator eller lärplatta och tar ca 45 minuter.

– När du genomfört utbildningen så har du bidragit med en viktig pusselbit för att vi ska vara en viktig del av framtiden, säger Karin Jensen.

På bilden Karin Jensen

#AcadeMedia Academy #GDPR #Karin Jensen