Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Hänt i veckan – vecka 23, 2018

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under vinjetten Hänt i veckan sammanfattar vi varje fredag det som publicerats i media under veckan. Det som handlar om skolan i allmänhet och AcadeMedia i synnerhet. Här finns både nyheter från lokal- och riksmedia och de artiklar vi själva publicerat. Vi lyfter också fram debattartiklar som handlar om skola och utbildning.

Från våra verksamheter

SvT Nyheter Skåne skriver om den förlikning AcadeMedia och Malmö Stad enats om, kring Hermods sfi-undervisning i Malmö.

Debatt om skolan

Det svenska skolsystemet

Peter Fredriksson, ”Skolchefernas tio punkter för hur skolans problem kan lösas”, Dagens Nyheter.

Inger Enqvist, Vårt skolsystem måste bytas ut mot ett bättre, Göteborgs-Posten.

Betyg och bedömning

Per Kornhall, Isak Skogstad, ”Skolverkets tjänstemän trollade bort kraven på faktakunskaper”, Dagens Nyheter.

Läraryrket

Åsa Fahlén, Christer Mattsson, Bättre fortbildade lärare ökar skolans kvalitet, Göteborgs-Posten.

Vuxenutbildning

Per-Arne Andersson, Tobias Krantz, Vuxenutbildning angör kompetensförsörjningen, Dagens Samhälle.

Skolpolitik

Åsa Fahlén, Låt oss i skolan lösa integrationen, politiker, Aftonbladet.

 

Den som vill följa AcadeMedias egna nyhetsflöde under veckan kan gilla AcadeMedias Facebooksida, där publiceras alla nyheter, pressmeddelanden och blogginlägg.

#Hänt i veckan