Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nya utbildningar i Schoolsoft för förskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu finns två nya Academy-utbildningar i Schoolsoft som verktyg i förskolan. De riktar sig till medarbetare på AcadeMedias förskolor, som nu helt går över till Schoolsoft som lärplattform.

Utbildningarna hålls av Coral Ljunggren, som är kvalitetsutvecklare på AcadeMedias för- och grundskolor

– Under sommaren erbjuder vi många utbildningstillfällen genom Academy eftersom alla våra förskolor nu går över till att använda Schoolsoft. Det är viktigt att kunna behärska de system vi använder i det dagliga arbetet, både för att kunna nyttja dem på bästa sätt och för att se till att de används på rätt sätt, berättar hon.

Den ena utbildningen, ”Schoolsoft – för det pedagogiska uppdraget”, ger en introduktion till vilka möjligheter och funktioner som erbjuds i Schoolsoft, utifrån förskolans verksamhet och behov. Exempelvis får deltagarna lära sig att ta närvaro, skriva nyheter och följa upp förskolans utveckling på individ- och gruppnivå.

Den andra utbildningen, ”Schoolsoft – för att kunna administrera systemet”, riktar sig till personal som har administrativt ansvar. Den ger en inblick i att till exempel skapa/underhålla grupper, administrera hämtning/lämning och registrera uppgifter om barnet.

Redan är det flera medarbetare som hunnit gå någon av utbildningarna.

– De flesta deltagare hittills har varit väldigt imponerade över hur mycket dessa funktioner kommer att underlätta deras arbete med att dokumentera barns lärande i förskolan. De är väldigt sugna på att dra igång med att dokumentera!

Är du också intresserad av utbildningarna? Det finns sammanlagt 19 tillfällen kvar under juni och juli.

Anmäl dig till Schoolsoft – för det pedagogiska uppdraget här eller Schoolsoft – för att administrera systemet här.

#AcadeMedia Academy #Förskola #SchoolSoft