Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nya utbildningar i Schoolsoft för förskolan

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu finns två nya Academy-utbildningar i Schoolsoft som verktyg i förskolan. De riktar sig till medarbetare på AcadeMedias förskolor, som nu helt går över till Schoolsoft som lärplattform.

Utbildningarna hålls av Coral Ljunggren, som är kvalitetsutvecklare på AcadeMedias för- och grundskolor

– Under sommaren erbjuder vi många utbildningstillfällen genom Academy eftersom alla våra förskolor nu går över till att använda Schoolsoft. Det är viktigt att kunna behärska de system vi använder i det dagliga arbetet, både för att kunna nyttja dem på bästa sätt och för att se till att de används på rätt sätt, berättar hon.

Den ena utbildningen, ”Schoolsoft – för det pedagogiska uppdraget”, ger en introduktion till vilka möjligheter och funktioner som erbjuds i Schoolsoft, utifrån förskolans verksamhet och behov. Exempelvis får deltagarna lära sig att ta närvaro, skriva nyheter och följa upp förskolans utveckling på individ- och gruppnivå.

Den andra utbildningen, ”Schoolsoft – för att kunna administrera systemet”, riktar sig till personal som har administrativt ansvar. Den ger en inblick i att till exempel skapa/underhålla grupper, administrera hämtning/lämning och registrera uppgifter om barnet.

Redan är det flera medarbetare som hunnit gå någon av utbildningarna.

– De flesta deltagare hittills har varit väldigt imponerade över hur mycket dessa funktioner kommer att underlätta deras arbete med att dokumentera barns lärande i förskolan. De är väldigt sugna på att dra igång med att dokumentera!

Är du också intresserad av utbildningarna? Det finns sammanlagt 19 tillfällen kvar under juni och juli.

Anmäl dig till Schoolsoft – för det pedagogiska uppdraget här eller Schoolsoft – för att administrera systemet här.

#AcadeMedia Academy #Förskola #SchoolSoft