Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

När är det centrala avtalet om skolfoto klart?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Just nu väntar många skolor på besked hur de ska hantera avtal som skolfotografering så att det följer den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

– Vi är medvetna om att många väntar och vi beklagar att beskedet dröjer, säger Petter Hallman, IT-direktör på AcadeMedia. Skolfotografering är en tradition inom svensk skola som tyvärr visat sig vara komplex att hantera med hänsyn till GDPR.

Om en skola vill upprätthålla traditionen av att ett externt skolfotoföretag fotograferar, publicerar en skolkatalog och säljer bilderna till vårdnadshavare uppstår något av en juridisk gråzon. Därför är det viktigt att det görs av ett skolfotoföretag som har ett centralt tecknat avtal med AcadeMedia.

– Vi har en pågående dialog med några av de största skolfotoföretagen och deras branschorganisation om hur vi ska lösa detta, säger Petter Hallman. Målet är att snarast möjligt teckna ett centralt avtal som alla AcadeMedias verksamheter kan nyttja.

Innan avtalet är på plats är det viktigt att ingen tecknar avtal om skolfoto eftersom skolan enligt AcadeMedias bedömning då riskerar att ha ett avtal som inte är förenligt med den nya lagstiftningen. Behöver du stöd i att hantera situationen fram till dess, kontakta ditt dataskyddsombud. För kontaktuppgifter klicka här.

#GDPR #skolfoto