Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Mediarapportering om AcadeMedia

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nu på morgonen rapporterar många medier om AcadeMedias vuxensegment som har större kostnader än man räknat med. AcadeMedias VD Marcus Strömberg intervjuades i morse på Dagens Industris morgonprogram Börsmorgon, du kan lyssna på intervjun här.

I går kväll skickade AcadeMedia ut ett pressmeddelande om att vi reserverar 38 miljoner kronor för vad som kallas omställningskostnader, alltså kostnader vi har för de anpassningar som görs inom vuxensegmentet just nu. Anpassningarna beror på att ett stort uppdrag avslutats, och nya uppdrag är håller på att startas. De nya uppdragen har inte kommit i gång lika snabbt som vi hade räknat med.

Har du som medarbetare frågor får du gärna höra av dig till kommunikationsdirektör Paula Hammerskog på mail eller telefon 0733 34 87 50.