Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia och Studentvikarie startar traineeprogram för lärarstudenter

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Under våren 2019 startar AcadeMedias grundskolor ett traineeprogram för lärarstudenter. Satsningen sker i samarbete med företaget Studentvikarie och programmet riktar sig till sistaårsstudenter på lärarutbildningen. Syftet är att de på ett bra sätt ska kunna förbereda sig för läraryrket.

– För oss är detta också ett sätt att fånga upp duktiga lärarstudenter och framtida medarbetare. Att hjälpa dem in i läraryrket är en viktig investering för framtiden, alla skolor behöver motiverade och skickliga lärare för att kunna bedriva undervisning av hög kvalitet, säger Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia.

Programmet ska kombinera teori och praktik med individuell handledning från en erfaren mentor under ett och ett halvt år. Studenterna anställs på deltid under sista terminen på lärarprogrammet och därefter är ambitionen att erbjuda tillsvidareanställning på samma skola.

AcadeMedias mål är att anställa 50 behöriga grundskollärare via programmet till hösten 2019.

– Det här upplägget ger lärarstudenter en bra start på arbetslivet eftersom de får praktisk erfarenhet av sin framtida arbetsgivare och ett bra stöd i starten av sin lärarkarriär. Att vi på Studentvikarie kan samarbeta med en stor arbetsgivare som AcadeMedia i det här projektet ger oss alla förutsättningar att göra något riktigt bra av detta, säger Gustav Bild, VD på Studentvikarie.

Kontakt

Lisa Oldmark_web Lisa Oldmark, HR-direktör på AcadeMedia
Telefon: 070-761 47 60
E-post: lisa.oldmark@academedia.se

Gustav Bild_webGustav Bild, VD på Studentvikarie
Telefon: 070-385 5718
E-post gustav.bild@studentvikarie.se

Läs mer

Läs mer här.

#Lisa Oldmark #Rekrytering #Studentvikarie