Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

Nya HR-chefer ska utveckla ledarskapet inom AcadeMedias för- och grundskolor

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Den sjätte augusti börjar Isabella Gynne Västberg som HR-chef för AcadeMedias fristående förskolor, och Rikard Kjellman som HR-chef för AcadeMedias grundskolor. De har båda en gedigen bakgrund inom HR och ledarskap som de tar med sig till AcadeMedia.

Rikard Kjellman kommer närmast från Lernia. Där har han tagit fram en process som visar på hur medarbetarnöjdhet, kundnöjdhet och lönsamhet hänger ihop. Den kunskapen tar han nu med sig in i HR-arbetet på AcadeMedias grundskolor.

– Mitt jobb handlar mycket om att coacha cheferna, bolla idéer och vädra ut frustration. Oftast handlar det om ledarskapsfrågor och taktiska frågor, berättar Rikard. Hur ska man formulera ett budskap och i vilken ordning ska man berätta? Våra chefer hamnar ofta i situationer där någon blir drabbad oavsett hur man gör. HR:s funktion är att hjälpa cheferna att bli framgångsrika, säger Rikard Kjellman.

Isabella Gynne Västberg har flera års erfarenhet som HR-chef och chef för Jensens vuxenutbildningar.

– Det AcadeMedia gör, gör Jensen fast i mindre format, säger Isabella Gynne Västberg.

– Mina erfarenheter därifrån har gett mig ovärderlig erfarenhet och kunskap om vad som bidrar och leder mot målen, säger hon.

– Jag ser oerhört mycket fram emot att komma till en verksamhet där man verkligen vill skapa något, vill ha tillväxt och behålla människor som är duktiga på det de gör. Det är en dynamisk miljö där man bidrar till samhället och gör skillnad för människor. Förskolan är så oerhört viktig, säger Isabella Gynne Västberg.

#För- och grundskola #HR #Organisation