Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Är du nyanställd?

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Varmt välkommen! I vår webbaserade introduktionsutbildning får du en helhetsbild av AcadeMedia som organisation. Du får också veta mer om vad AcadeMedia erbjuder dig som anställd och vilka verktyg/stöd som finns.

Utbildningen är främst riktad till dig som nyanställd, men den kan även användas av dig som arbetat längre inom AcadeMedia. För dig som är ny chef finns en chefsintroduktion. Utbildningen tar ungefär 40 minuter att gå igenom och du hittar den HÄR.