Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Kris

×

Vid akut risk för liv eller hälsa – ring alltid först 112.

Krisledning AcadeMedia

Paula Hammerskog
073 334 87 50
Paula.hammerskog@academedia.se

Rutiner vid en kris/allvarlig händelse

  1. Ring din närmaste chef.
  2. Börja dokumentera det som hänt/händer.
  3. Informera AcadeMedias krisledning via telefon, sms eller mail. Försäkra dig om att meddelandet är mottaget.
  4. Samla fakta om händelsen och dokumentera kontinuerligt.
  5. Analysera situationen, till exempel möjliga och troliga händelseförlopp. (Vad kan vi göra själva? Vad behöver vi hjälp med?)
  6. Arbeta tillsammans med segmentets eller AcadeMedias krisledning. AcadeMedias krisledning måste alltid vara informerad.

AcadeMedia Academys interna utbildningar i augusti och september

Denna sida är en del av AcadeMedias medarbetarwebb

Nytt läsår innebär nya interna utbildningar som är öppna och gratis för alla medarbetare inom AcadeMedia. Välj och vraka mellan utbildningar inom pedagogik, arbetsmiljö, måltid, kommunikation och elevhälsa med mera. Det kommer också fler utbildningar under höstens gång. Oavsett vilket uppdrag du har finns det möjlighet till kompetensutveckling och utbildning hos Academy.

Det här är fjärde delen i den artikelserie där vi varje månad lyfter fram spännande och intressanta internutbildningar. Här kan du läsa om vår introduktionsutbildning och tre nya utbildningar som erbjuds i augusti och september.

Webbutbildning för alla nya medarbetare

I AcadeMedias webbaserade introduktionsutbildning får du en helhetsbild av AcadeMedia som organisation. Du får också veta mer om vad AcadeMedia erbjuder dig som anställd och vilka verktyg/stöd som finns. För dig som är ny chef finns en chefsintroduktion. Utbildningen tar ungefär 40 minuter att gå igenom och du hittar den här.

Introduktion till Google Analytics

I slutet av augusti erbjuds en utbildning för dig som är nyfiken på webbanalysverktyget Google Analytics. ”Utbildningen riktar sig till dig som är helt novis och vill lära sig vad Google Analytics är. Kanske har du fått ett konto till en webbplats, loggat in, sett allt, blivit överväldigad av all funktionalitet och snabbt stängt fliken. Eller så är du rektor eller chef och vill få en fördjupad förståelse kring ditt varumärke eller skolans digitala närvaro”, berättar Freddy Becker, digital projektledare inom AcadeMedia Vuxenutbildning, som håller i utbildningen. Anmäl dig här.

Flera nya fördjupningskurser inom Styrd helpdesk för förskolan

I höst har du som arbetar inom förskolan möjlighet att fördjupa dina kunskaper om olika processer som är viktiga för det systematiska kvalitetsarbetet på varje förskola.

”Från och med hösten finns helpdeskar både som bas och fördjupning i några av de mest återkommande ämnesområdena. Först ut är bas och fördjupning i verktyget Funktionell kvalitet. Bas erbjuder möjlighet att få en övergripande förståelse för verktyget medan fördjupningen fokuserar på hur användningen av verktyget blir en tydlig del av det systematiska kvalitetsarbetet under hela verksamhetsåret i barngruppen och på förskolan”, berättar Helen Engdahl som är kvalitetsutvecklare. Anmäl dig här.

Vad krävs vid en ansökan om tilläggsbelopp?

Tilläggsbelopp kallas den ersättning som fristående skolor söker hos kommunen för barn som har ett omfattande behov av särskilt stöd, ska erbjudas modersmålsundervisning eller deltar i lovskola.

I höst anordnas två utbildningstillfällen där du får en grundlig genomgång av de utredningar och handlingar som krävs vid en ansökan. Utbildningen riktar sig till dig som skriver underlag och ansökan om tilläggsbelopp. ”Målet med utbildningen är att skapa bättre förutsättningar att beviljas tilläggsbelopp”, säger Mattias Flodwall som tillsammans med Nellie Berntsson håller i utbildningen. Anmäl dig här.

Alla utbildningar som Academy erbjuder hittar du här.
Vill du ha information om nya utbildningar? Följ AcadeMedia Academy på Facebook!

Externa utbildningar
I höst startar Skolverket 50 kurser i grundläggande programmering.
Här hittar du Skolverkets alla kompetensutvecklingsinsatser.

#AcadeMedia Academy